આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કપાસ માં લીલા તડતડીયા !
ખેડૂત નું નામ: ધર્મેન્દ્રસિંહ. રાજ્ય: રાજસ્થાન. સલાહ : ફ્લોનીકામિડ 50% ડબલ્યુપી @ 8 ગ્રામ પ્રતિ 15 લિટર પાણી માં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
35
13
સંબંધિત લેખ