આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ભીંડા ની સ્વસ્થ અને આકર્ષક વૃદ્ધિ !
ખેડૂત નું નામ: પટેલ જીનલભાઈ રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : દ્રાવ્ય ખાતર 00:52:34 @ 75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ.મુજબ છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
19
3
સંબંધિત લેખ