આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક મકાઈ પાક !
ખેડૂત નું નામ: અમિત કુમાર સિંહ. રાજ્ય: ઉત્તરપ્રદેશ. સલાહ : એનપીકે 20:20:20 @ 75 ગ્રામ અને સૂક્ષ્મ પોષક તત્વો નો @15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
9
1
સંબંધિત લેખ