આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક વૃદ્ધિ સાથે મગફળી નો પાક !
ખેડૂત નું નામ: માલમ રમેશ. રાજ્ય: ગુજરાત. સલાહ :સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો @15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
15
5
સંબંધિત લેખ