આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક કપાસનો પાક!
ખેડૂત નું નામ: - શ્રી દિપક ખંડુ વાઘ રાજ્ય: - મહારાષ્ટ્ર સલાહ : - ચિલેટેડ સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો @15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ મુજબ છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
11
1
સંબંધિત લેખ