વીડીયોગ્રીન ટીવી ઇન્ડિયા
ટ્રેન્ચ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને શાકભાજી ઉગાડો, વધુ ઉત્પાદન મેળવો!
ખેડૂત ભાઈઓ, ટ્રેન્ચ અથવા નાળી પદ્ધતિ દ્વારા શાકભાજીની ખેતી કરીને આપણે પાક માંથી વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકીએ છીએ. તેમજ તમને ઓછા સમયમાં વધુ આવક મળી શકે છે. કેવી રીતે જોઈએ આ વિડિઓ અને મેળવીયે ખાસ માહિતી.
સંદર્ભ : ગ્રીન ટીવી ઇન્ડિયા. આપેલ કૃષિ માહિતી ને લાઈક કરી નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને શેર કરો.
31
5
સંબંધિત લેખ