આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રીંગણ માં ફળ વેધક !
ખેડૂત નું નામ: મહાવીર ગુર્જર. રાજ્ય: રાજસ્થાન સલાહ : ફળની પરિપક્વતા અને લણણી સમયે જંતુનાશક દવાઓનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળો. અસરગ્રસ્ત ફળોને તોડી ને તેનો નાશ કરો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
25
4
સંબંધિત લેખ