આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સોયાબીન માં ફૂલ ખરવાની સમસ્યા !
ખેડૂત નું નામ: સીતારામ શિલ્પકર. રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ. સલાહ : ચીલેટેડ કેલ્શિયમ @ 15 ગ્રામ અને બોરોન @15 ગ્રામ પ્રતિ 15 લિટર પાણી માં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
13
3
સંબંધિત લેખ