યોજના અને સબસીડીપીઆઈબી ઇન્ડિયા
eNAM- રાષ્ટ્રીય કૃષિ બજાર યોજના!
પ્રિય ખેડૂત ભાઈઓ, પીએમ ઇ-નામ યોજના શું છે? આ યોજના કેવી રીતે કાર્ય કરે છે? આ યોજનાથી ખેડુતોને શું-શું ફાયદો થાય છે ? ચાલો આપણે આ વિડિઓ દ્વારા તેની સંપૂર્ણ માહિતી જાણીએ.
સંદર્ભ : પીઆઈબી ઇન્ડિયા. આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
111
2
સંબંધિત લેખ