કૃષિ જુગાડક્રેએટિવ સાયન્સ
ઇલેક્ટ્રિક ક્લ્ટીવેટર બનાવવાનો જુગાડ !
આ જુગાડ નો ઉપયોગ વિવિધ કાર્યો માટે કરવામાં આવે છે. જેમ કે, ખેતી અને નીંદણ માટે વાપરી શકાય છે. આનાથી ખેડૂતની કાર્યક્ષમતામાં વધારો થાય છે અને મજૂર ખર્ચમાં પણ ઘટાડો થાય છે. આ જુગાડ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી જાણવા માટે, આ વિડિઓ ને અંત સુધી જુઓ.
સંદર્ભ: ક્રેએટિવ સાયન્સ. આપેલ જુગાડ ને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને શેર કરો.
208
33
સંબંધિત લેખ