આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રીંગણ માં ફળ વેધક !
ખેડૂત નું નામ: સુનીલ કુમાર. રાજ્ય: ઉત્તર પ્રદેશ. સલાહ : એમામાકટિન બેન્ઝોએટ 5.00% એસજી @ 10 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
35
5
સંબંધિત લેખ