બજાર ભાવhttp://agmarknet.gov.in
જાણો, બજાર ભાવ, અને ખેત ઉત્પાદ વહેંચો યોગ્ય ભાવે !
આજ ના વીડિયો માં જાણીશું એક મહત્વની APMC સાવરકુંડલા ખેતીવાડી ઉત્પાદન બજાર સમિતિ ના બજાર ભાવ. તો વિડીયો જુઓ અને જાણો તમારા પાક ના લગુત્તમ અને મહત્તમ બજાર ભાવ. વિડીયો સંદર્ભ : Path Of Agriculture.
119
5
સંબંધિત લેખ