વીડીયોએગ્રોસ્ટાર યૂટ્યૂબ ચેનલ
પાક માં વધશે ફૂલ જયારે વાપરશો ફલોરોફીક્સ !
ખેડૂત મિત્રો, આપણે સૌ જાણીયે છીએ કે છોડ માં જેટલા વધુ રહે તેટલું વધુ ઉત્પાદન મળે એ સ્વભાવી છે. તો આપણા પાક માં આપો ખાસ ફલોરોફીક્સ.... • પ્રમાણ : 25 ગ્રામ પ્રતિ પંપ. • દરેક પાક માં આપી શકાય.
સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર યૂટ્યૂબ ચેનલ. આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
110
59
સંબંધિત લેખ