વીડીયોએગ્રોસ્ટાર યૂટ્યૂબ ચેનલ
ધાનુસ્ટીન એક ખત્મ કરશે ફૂગ અનેક !
ખેડૂત મિત્રો આપણે જાણીયે જ છીએ કે ગુજરાત ના કેટલાક વિસ્તારો માં અતિશય વરસાદ વરસ્યો છે, જેના કારણે પાક માં ફૂગ અને ફુગજન્ય આવવાની પૂર્ણ સંભાવના છે. • પાન ટપકાં • મૂળ સડો • ભુકીછારો • અન્ય ફૂગનાશક માટે નિયંત્રણ માટે અસરકારક આ પ્રોડક્ટ ની ખરીદી કરવા માટે આપેલ લિંક પર ક્લીક કરો. https://agrostar.app.link/CVaIfT7rG9
સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર યૂટ્યૂબ ચેનલ. આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
54
14
સંબંધિત લેખ