વીડીયો ગુરુ માસ્તર જી
જમીન માં વારસાઈ અને હક દાખલ ક્યારે થાય ? જુઓ જાણવું છે જરૂરી !
ખેડૂત ભાઈ ઓ ખેતી ના દસ્તાવેજ માં કેવી રીતે વારસાઈ કરાવવામાં કે હયાતી માં હક દાખલ કરાવવાં આવે છે મુશ્કેલી ? ચિંતા ન કરો આ વિડીયો માં તમને તમામ પ્રકારની માહિતી મળી રહેશે. જેમ કે, તે માટે કેટલા પુરાવા જોઈએ ક્યાં અરજી કેવી કેમ અરજી કરવી કેટલા ના સ્ટેપ પર માહિતી ભરવી જેવી યોગ્ય માહિતી મળશે આ એક જ વિડીયો માં...! આ વિડિઓ ને અંત સુધી જુઓ જેથી ભવિષ્ય માં કે કોઈ ખેડૂત ને તમે યોગ્ય માહિતી જાણીને આપી શકો. આ ઉપયોગી માહિતી ને તમારા સુધી જ સીમિત ન રાખતાં અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને પણ શેર જરૂર કરો.
સંદર્ભ : ગુરુ માસ્તરજી. આપેલ યોજનાકીય માહિતી ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને શેર કરો.
201
37
સંબંધિત લેખ