પશુપાલનએવું જે જાણવા જેવું !
પશુ માં કીટોસીસ રોગ દૂર કરવાની જાણકારી !
આ વિડીયો માં જાણીશું કે પશુ ને કીટોસીસ શા માટે થાય છે તેનું નિયંત્રણ શું છે સાથે પશુ ની છટણી શા માટે કરવી જરૂરી છે. તો જુઓ અને અજમાવો આ ઉપાય.
સંદર્ભ : એવું જે જાણવા જેવું ! આ માહિતીને લાઈક કરી ને અન્ય મિત્રો ને શેર કરો.
30
5
સંબંધિત લેખ