વીડીયોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ભીંડા માં લીલા તડતડિયા નું નિયંત્રણ !
ખેડૂત મિત્રો આજ ના કૃષિ વિડીયો માં ભીંડા ને નુકશાન કરતાં લીલા તડતડિયા વિશે. કેવી રીતે નુકશાન કરે છે અને તેનું નિયંત્રણ શું છે જાણવા માટે આ વિડિયો ને અંત સુધી જુઓ.
સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઑફ એક્સિલેન્સ. આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
18
10
સંબંધિત લેખ