યોજના અને સબસીડીAgri safar
4500 સુધીની સહાય ! સોલર લાઇટ ટ્રેપ !
પાક માં ફુદા ને પલાળવા માટે સરકાર તરફ થી સહાય મળવા પાત્ર છે આ યોજના માટે શું કરવું જોઈએ અને કેવી રીતે ઉપયોગી છે આ સોલાર લાઈટ ટ્રેપ જાણવા માટે જુઓ આ ખાસ વીડિયો.
"સંદર્ભ : Agri Safar. આપેલ વિડીયો ને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને શેર કરો.
292
66
સંબંધિત લેખ