વીડીયો ગુરુ માસ્તર જી
હયાતીમાં હક દાખલ કેવી રીતે થાય ! જાણો વધુ !
ખેડૂત મિત્રો, હયાતી હક દાખલ ખેડૂતો ને જાણવા જેવું આ હક દાખલ રીતે કરી શકાય, ક્યાં તેના માટે ફોર્મ ભરવાનું? તે માટે ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ ની જરૂર પડશે વગેરે નવી જાણકારી મેળવવા માટે આ વિડીયો જુઓ અને અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
સંદર્ભ : ગુરુ માસ્તર જી. આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
164
18
સંબંધિત લેખ