વીડીયોVegtech
ખુશખબર ! ડેરી ફાર્મિંગ લોન અને સબસિડી !
આ યોજના કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ચાલવવામાં આવે છે • યોજનાનો ઉદ્દેશ સારી નશ્લ ના વાછરડા વાછરડી ની સંખ્યામાં વધારો કરવાનો છે. • આ પ્રોજેક્ટ માં ૩૩ ટકા સબસીડી મળવા પાત્ર રહેશે. • આ યોજનામાં સીમાંત ખેડૂત અને જમીન વિહોણા માટે પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. • લોન ની માહિતી: • ઉચ્ચ નશ્લ ની ગાય ભેંશ ખરીદવા માટે ૫ લાખ, દુધારું પશુ ખરીદવા માટે ૧૦ લાખ રૂ. લોન મળવાપાત્ર છે. • આ યોજનાની સંપૂર્ણ જાણકારી માટે નાબાર્ડ ઓફિસ નો સંપર્ક કરી શકો છો. • આ યોજના માટે અલગ અલગ ટકાવારીમાં સબસીડી ઉપલબ્ધ છે. • આ યોજનાના માટે ક્યાં સંપર્ક કરવો, કોને મળવું, લોન મેળવા કઈ બાબતનું ધ્યાન રાખવું તે માટે જુઓ આ સંપૂર્ણ વિડીયો. વિડીયો સંદર્ભ: નોલેજ મેક્સ આ યોજનાકીય સમાચાર ને લાઈક કરો, તમે ફાયદો ઉપાડાઓ અને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે શેર કરીને તેમને પણ આ યોજનાની માહિતી આપો.
સંદર્ભ : Vegtech. આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
42
12
સંબંધિત લેખ