આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કપાસમાં જીંડવા ના યોગ્ય વિકાસ માટે !
ખેડૂત નું નામ: શબ્દશરણ તડવી રાજ્ય: ગુજરાત. સલાહ : દ્રાવ્ય ખાતર 13:00:45 @75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
12
3
સંબંધિત લેખ