વીડીયોમુખ્તિયાર પેટકેર
પશુઓમાં દૂધનું ઉત્પાદન કેવી રીતે વધારવું તે જાણો !
આ વિડિઓમાં આપણે પશુઓમાં દૂધનું ઉત્પાદન કેવી રીતે વધારવું અને વધારી શકીયે તે વિશે જાણીશું. પશુ માં દૂધનું ઉત્પાદન વધારવા માટે ખોરાક વ્યવસ્થાપન અને કેટલી માત્રા માં ચારો આપવો જોઈએ વગેરે વગેરે.... આ વિશે વિગતવાર માહિતી જાણવા માટે આ વિડીયો ને સંપૂર્ણ જુઓ .
સંદર્ભ : મુખ્તિયાર પેટકેર. આપેલ પશુપાલન માહિતી ને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય પશુપાલક મિત્રો ને શેર કરો.
123
14
સંબંધિત લેખ