વીડીયોમોહન પરિહાર
ફૂલ ફળ ને ખરતાં અટકાવો !
ખેડૂત મિત્રો, દરેક પાક માં ફળ અને ફૂલ ખરી જવાની સમસ્યા આવતી જ હોય છે, પાક માં આ સમસ્યા કેમ આવે છે ? ક્યાં કારણથી પાક પ્રભાવિત થાય છે. આ સમસ્યા નું સમાધાન જાણવા માટે આ વિડીયો ને જુઓ અને ફળ ફૂલ ખરતાં અટકાવો જેથી વધુ ઉત્પાદન મેળવો.
સંદર્ભ : મોહન પરિહાર. આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને શેર કરો.
104
11
સંબંધિત લેખ