આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
લીંબુના પાકમાં પતંગિયા નો ઉપદ્રવ!
ખેડૂત નું નામ: મનીષ કુમાવત. રાજ્ય: રાજસ્થાન. સલાહ : કવીનાલફોસ 25% ઇસી @40 મિલી પ્રતિ 10 લિટર પાણી માં ઉમેરી ને છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
9
3
સંબંધિત લેખ