વીડીયોઆઈ.સી.એ.આર._ એન.આર.સી.પી. દાડમ રાષ્ટ્રીય સંશોધન કેન્દ્ર
દાડમમાં બેક્ટેરિયલ બ્લાઈટ રોગનું નિયંત્રણ !
દાડમમાં બેક્ટેરિયલ બ્લાઈટ એક ગંભીર સમસ્યા છે. જો તેને સમયસર નિયંત્રિત ન કરવામાં આવે તો પુરા બગીચા માં ફેલાવો થાય છે અને નુકશાની વેઠવી પડે છે તો તેના નિયંત્રણ અને સંપૂર્ણ માહિતી માટે આ વિડીયો ને અંત સુધી જુઓ.
સંદર્ભ:ICAR_NRCP આપેલ ખેતી માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
26
10
સંબંધિત લેખ