યોજના અને સબસીડીકૃષિ જાગરણ
ગ્રામ્યકક્ષાએ જમીન ચકાસણી પ્રયોગશાળા સ્થાપવા 3.75 લાખ ની સહાય !
સોઇલ હેલ્થ મેનેજમેન્ટ યોજના હેઠળ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગ્રામ્ય કક્ષાએ જમીન ચકાસણી પ્રયોગશાળા સ્થાપવા માટે સહાય આપવામાં આવી રહી છે. જે હેઠળ એગ્રી કલીનીક અને એગ્રી બિઝનેસ સેન્ટર, ખેતી સાહસિકો, સેવા નિવૃત વ્યક્તિઓ, સેલ્ફ હેલ્થ ગ્રુપ્સ, ફાર્મર પ્રોડ્યુસર ઓર્ગેનાઈઝેશન, ફાર્મર પ્રોડ્યુસર કંપની, ફાર્મર જોઈન્ટ લાયબ્રેરી ગ્રુપ્સ, ફાર્મર કો-ઓપરેટીવ સોસાયટીઝ, ઈનપુટ રીટેલ આઉટલેટ. ઈનપુટ રિટેલર્સને જમીન ચકાસણી પ્રયોગશાળા ઉભી કરવા નાણાકીય સહાય આપવા માટેની જોગવાઈ કરેલ છે. સરકારની ગાઇડલાઇન મુજબ જમીન ચકાસણી પ્રયોગશાળા સ્થાપવાનો કુલ ખર્ચ રૂ.5 લાખ જેટલો થશે. જેના 75% લેખે રૂ.3.75 લાખ નાણાકીય સહાય સરકાર તરફથી આપવામાં આવશે. જ્યારે બાકીના રૂ.1.25 લાખ જે-તે લાભાર્થીએ જાતે ભોગવવાના રહેશે. આ અંગેની વધુ માહિતી માટે જિલ્લા ખેતીવાડી કચેરીનો સંપર્ક કરવો. સરકારની આ યોજનાથી ગ્રામ્ય કક્ષાએ ખેતી લક્ષી સુવિધા ઉભી થશે અને સાથે સ્થાનિક ધોરણે રોજગારીનું પણ સર્જન થશે. જમીન ચકાસણી બાબતે ખેડૂતોમાં પણ જાગૃતિ વધશે. દરેક મોટા ગામમાં આ રીતે જમીન ચકાસણી પ્રયોગશાળા ઉભી થાય તો ખેતી, ખેડૂત અને ગામ ત્રણેયને ફાયદો થાય.
સંદર્ભ : કૃષિ જાગરણ આપેલ યોજનાકીય માહિતી ને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
93
11
સંબંધિત લેખ