બજાર ભાવhttp://agmarknet.gov.in
આજ રોજના રાજકોટ માર્કેટના બજાર-ભાવ
ધોરાજી માર્કેટના ભાવ: રીંગણ: 300 - 500 કોબીજ: 150 - 300 લીલા મરચાં: 1500 - 1900 રાજકોટ માર્કેટના ભાવ: કપાસ બીટી - 801 - 1043 ઘઉં લોકવન - 351 - 374 જુવાર સફેદ - 570 - 692 બાજરી - 332 - 448 મકાઇ - 365 - 445 તુવેર - 840 - 1114 ચણા - પીળા - 700 - 822 અડદ - 900 - 1450 મગ - 950 - 1580 ચોળી - 1450 - 1950 મગફળી - જીણી - 875- 1060 મગફળી જાડી - 850 - 1080 તલ - 1700 - 1936 તલ કાળા - 2500 -3225 લસણ - 550 - 1305 ધાણા - 800 - 1450
મરચા - 1000 - 3300 વરીયાળી - 800 - 1000 જીરૂ - 2100 - 2525 રાયડો - 600 - 732 બટાટા - 180 - 260 ટામેટા - 60 - 110 કોબીજ - 30 - 50 ફુલાવર - 70 - 110 દૂધી - 80 -120 સરગવો - 600 - 800 હળદર - લીલી - 220 - 340 લસણ - લીલુ - 700 - 900 સંદર્ભ: રાજકોટ APMC આજના બજારભાવ ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
6
0
સંબંધિત લેખ