તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
સેમિનીસ હાયબ્રીડ ટામેટા સક્ષમ (10 ગ્રામ) બીજ
10 gm
બ્રાંડ: સેમીનીસ
350512
મુખ્ય મુદ્દા:
  • પ્રખ્યાત છે: વધુ ઉપજ આપતી જાત
  • જાતિ: સક્ષમ
  • બિયારણ દર: 50 ગ્રામ / એકર
  • વાવણીની ઋતુ: ચોમાસુ અને શિયાળા ની અંતે
  • વાવણીની પધ્ધતિ: ફેરરોપણી
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
અમને મિસકોલ આપો
મિસકોલ