તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
એફ 1 મેક્સ તડબૂચ (1000 બીજ) બીજ
50 gm
બ્રાંડ: નુન્હેમ્સ
193100242500
મુખ્ય મુદ્દા:
  • પ્રખ્યાત છે: સારી ઉપજ
  • જાતિ: મેક્સ
  • બિયારણ દર: 200-250 ગ્રામ/ એકર
  • વાવણીની ઋતુ: શિયાળો અને ઉનાળો
  • વાવણીની પધ્ધતિ: થાણીને /ફેરરોપણી
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
અમને મિસકોલ આપો
મિસકોલ