ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
मंडी भावकृषि विपणन विभाग
दैनिक भाव (रु प्रति क्विंटल)
अभी आप एग्रोस्टार एप के मदद से अपने राज्य में चल रहे फसलों के भाव को जानिए और अपने किसान मित्रों के साथ उपयोगी जानकारी जरूर शेयर करे।
17
0
સંબંધિત લેખ