જૈવિક ખેતીઆધુનિક ખેતી
પ્રવાહી બાયો ખાતર (જૈવિક ખાતર) ના ફાયદા
• પાકની ઉપજમાં વધારો કરે છે. • રાસાયણિક ખર્ચ માં ઘટાડો કરે. • છોડનો વિકાસ માં અત્યંત સહાયક. • જમીનની કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરે છે. • છોડ ને જીવાત થી બચાવે છે. • પ્રવાહી જૈવિક ખાતર જમીનના પોષક ચક્રને પુન:સ્થાપિત કરે છે, અને જૈવિક પદાર્થોનું નિર્માણ કરે છે. • પ્રવાહી જૈવિક ખાતરો છોડના મૂળ માં આક્રમણ કરનારા રોગ થી રક્ષણ પૂરું પાડે છે. • પ્રવાહી જૈવિક ખાતરો પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરીને છોડના વિકાસમાં મહત્વ નો ફાળો આપે છે. સંદર્ભ: આધુનિક ખેતી આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
522
27
સંબંધિત લેખ