તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
ફર્ટીસ WG 3 કિગ્રા
3 Kg
બ્રાંડ: સલ્ફર મિલ્સ
450510
મુખ્ય મુદ્દા:
 • રાસાયણિક બંધારણ: સલ્ફર 90% WDG
 • માત્રા: 3 કિગ્રા/એકર
 • વાપરવાની પદ્ધતિ: પુંખીને
 • ઉપયોગીતા: પોષણ - સલ્ફરની ઉણપને દૂર કરવા માટે
 • સુસંગતતા: બીજા રસાયણો સાથે સુસંગત
 • અસરનો સમયગાળો: 10-15 દિવસ
 • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે . વધારે માહિતી માટે "નિષ્ણાંત ની મદદ જોઈએ " બટન પર ક્લિક કરવું .
 • કયા પાકમાં વપરાય છે: બહુવિધ પાક
 • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં પૂરી પાડવામાં આવેલ માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે. પ્રોડક્ટની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગ માટે હંમેશાં પ્રોડક્ટનું લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લેવો.
 • વિશેષ વર્ણન: સલ્ફરની ઉણપને પરિપૂર્ણ કરવા ઉપરાંત, તે જમીનના આરોગ્યમાં સુધારો કરે છે, જમીનનું પી.એચ. સંતુલિત કરે છે અને અન્ય પોષક તત્ત્વોમાં વધારો કરવા માટે મદદ કરે છે.
 • એક માત્રાની કિંમત: રૂ. 380/એકર
સંબંધિત ઉત્પાદનો
0-52-34 (1 કિગ્રા)
185225
0:52:34 (1 Kg)
180200
19:19:19 (1 Kg)
120160
19-19-19 (1 કિલો ગ્રામ)
122200
આદિત્ય 0-52-34 (1 કિગ્રા)
195290
આદિત્ય 19-19-19 (1 કિગ્રા)
122190
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
10601601
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
155216
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
620885
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 1000 મિલી
850936
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 500 મિલી
460492
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
11001699
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
450620
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 0-52-34 (1 કિગ્રા)
229280
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
129193
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
31005000
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
32005500
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
29004500
કર્નાટક એગ્રો પ્રોકિસાન રાજસ્થાન ગ્રેડ (250 ગ્રામ)
340375
કર્ણાટક એગ્રો પ્રોકિસાન આરજે ગ્રેડ 500 ગ્રામ
700730
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
10601601
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
ધાનુકા - અરેવા
620885
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 0-52-34 (1 કિગ્રા)
229280
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
129193
MH પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (250 ગ્રામ)
360375
MH પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (500 ગ્રામ)
700730
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
325445
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
14501713
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
23503200
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300351
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 મિલી
590696
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
પ્રોન્ટો (75 ગ્રામ)
360425
કર્નાટક એગ્રો પ્રોકિસાન રાજસ્થાન ગ્રેડ (250 ગ્રામ)
340340
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
155216
બાયર નેટીવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રિફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% WG) 100 ગ્રામ
8801050
બાયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રીફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી) 50 ગ્રામ
425490
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
12601560
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 0-52-34 (1 કિગ્રા)
229280
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 1000 મિલી
550700
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 250 મિલી
150150
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 500 મિલી
285400
રોકો થાયોફેનેટ મિથાઈલ 70% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ 1 કિગ્રા
10451100
રોકો થાયોફેનેટ મિથાઈલ 70% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ
570600
યુ પી એલ - ઉલાલા - 250 ગ્રામ
23502350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300351
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
45506350
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
590780
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
શ્રીરામ સાથી (0:52:34)(1 કિગ્રા)
185240
સાઇબ્યન 0:52:34 (1 Kg)
185220
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
650900
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
195258
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
325480
ટારપ્લસ શીટ 11*15 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
15002000
ટારપ્લસ શીટ 15*17 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
16002500
ટારપ્લસ શીટ 17*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
31003500
ટારપ્લસ શીટ 20*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
35004500
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
50007500
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
640010000
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
14501935
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
23503200
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300351
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
45506350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
590780
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
અમને મિસકોલ આપો
મિસકોલ