AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jul 19, 04:00 PM
ભીંડામાં ચુસીયા જીવાતનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી ગોવિંદ શિંદે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - ક્લોરોપાયરીફોસ 50% + સાયપરમેથ્રીન 5% ઇસી @ 15 મિલી પ્રતિ પંપનો છટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
67
9
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jul 19, 10:00 AM
શેરડીમાં સફેદમાખીનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન
નુકસાન પામેલ પાન બચ્ચાં તથા કોશેટાથી છવાયેલુ જોવા મળે છે. વધુ ઉપદ્રવથી પાન પર પીળા અને આછા લીલા રંગની પટ્ટીઓ જોવા મળે છે. વધુ ઉપદ્રવવાળા ખેતરમાં શેરડીના પાન કાળા પડી...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
88
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jul 19, 04:00 PM
શેરડીનો જોરદાર અને સારો વિકાસ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી દિપાક ત્યાગી રાજ્ય - ઉત્તર પ્રદેશ સલાહ - એકર દીઠ 100 કિગ્રા યુરિયા, 50 કિગ્રા ડીએપી, 50 કિગ્રા પોટાશ, 3 કિગ્રા સલ્ફર, 100 કિગ્રા લીંબોળીના ખોળને...
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
85
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jul 19, 10:00 AM
જાપાનમાં ડાંગર રોપણીની ટેકનોલોજી
1. ફોરરોપણી પહેલા ધરુંને કોકોપિટ ટ્રેમાં તૈયાર કરો 2. મશીનમાં ઓટોમેટિક વોટર રેલિંગ સિસ્ટમ જોડાયેલી છે, જે ઉછેરના તૈયારીઓ માટે સમયની બચત કરે છે. 3. આ તકનીક ખેતરમાં ડાંગરના...
આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિ  |  Владимир Кум(Japan technology)
85
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Jul 19, 04:00 PM
નિંદામણ મુક્ત અને સ્વસ્થ મરચીનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી વિલાસ ગોરે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - પ્રતિ એકર 12:61:00 @ 3 કિલો ડ્રિપ દ્વારા આપવું જોઇએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
73
14
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Jul 19, 10:00 AM
• શું તમે પશુ ખરીદતી વખતે પશુના આર્થિક લક્ષણો જોઈને ખરીદી કરો છો?
જો હા, તો ઉપર આપેલા પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લીક કરો.
હા કે ના  |  AgroStar Poll
84
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Jul 19, 04:00 PM
તંદુરસ્ત મરચાંના પાકને જાળવવા માટે પ્રતિકારક જંતુનાશકો છંટકાવ કરો
ખેડૂતનું નામ: શ્રી મોહન પટેલ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : થાયોમેથોક્ષામ 25% ડબલ્યુજી @ 10 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
86
8
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Jul 19, 10:00 AM
પપૈયાના મુખ્ય રોગ અને તેનું નિયંત્રણ
પપૈયા એ એક મહત્વપૂર્ણ ફળ છે જે વિશ્વના ઉષ્ણકટિબંધીય વિસ્તારમાં ઉગાડવામાં આવે છે. આ કેળ પછી, પ્રતિ એકમ વધુ ઉપજ આપનાર ઔષધીય ગુણધર્મોથી ભરપૂર છોડ છે. પંચરંગીયો રોગ: છોડમાં...
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
77
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Jul 19, 06:00 PM
વરસાદી સિઝનમાં લાભદાયી પશુપાલન માટેની સલાહ
વરસાદની મોસમના સંભવિત લાભો વચ્ચે, ચોક્કસ સાવચેતીઓ છે કે જે ખાસ કરીને પશુપાલકો દ્વારા સંભાળ લેવી જોઈએ. જો ખેડૂત સાવચેત ન હોય, તો પ્રાણીઓ રોગો થી મૃત્યુ પામે છે. તેથી,...
પશુપાલન  |  www.vetextension.com
91
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Jul 19, 04:00 PM
ચુસીયા જીવાતના ઉપદ્રવને લીધે ટામેટામાં ઉત્પાદન ધટાડો
ખેડૂતનું નામ: શ્રી સુમિત ઉકરડી રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : નિયંત્રણ હેતુ ઇમિડાક્લોપ્રીડ 17.8% એસએલ @ 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
91
12
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Jul 19, 06:00 PM
બાયો-ફર્ટિલાઇઝર તરીકે ટ્રાયકોડર્મા વીરડીનો ઉપયોગ
પરિચય: ટ્રાયકોડર્મા એ બાયો-ફર્ટિલાઇઝર અને બાયો-ફૂગનાશક છે અને તે બજારમાં પાવડર સ્વરૂપે અને પ્રવાહી સ્વરૂપે તરીકે ઉપલબ્ધ છે. આ ઉપલબ્ધ ફોર્મ્યુલેશન્સનો ઉપયોગ...
જૈવિક ખેતી  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
70
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Jul 19, 04:00 PM
મહત્તમ ફૂલો માટે યોગ્ય પોષક વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. સતીશ રોડે સલાહ : એકર દીઠ, ટપક દ્વારા 3 કિલો @ 19:19:19 આપો અને પંપ દીઠ માઇક્રોન્યુટ્રિએંટ 20 ગ્રામનો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
58
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Jul 19, 04:00 PM
કાકડીમાં પાન કોરીયાનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી અજીત રાજ્ય: તમિલનાડુ સલાહ : કાર્ટેપ હાઇડ્રોક્લોરાઇડ 50% એસપી @ 30 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
61
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Jul 19, 10:00 AM
શું તમે જાણો છો?
1. ભારત વિશ્વની અગ્રણી શણ ઉત્પાદક છે. 2. શેરડીના વિકાસ માટે આદર્શ તાપમાન 20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે. 3. સેન્ટ્રલ બટાટા સંશોધન સંસ્થા શિમલામાં આવેલી છે. 4. લીલી ખાતર પાકમાં...
રમૂજી  |  ટાઈમપાસ
86
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Jul 19, 04:00 PM
આકર્ષક અને તંદુરસ્ત લીંબુ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી પોનાથોડા રેડ્ડી રાજ્ય: આંધ્ર પ્રદેશ સલાહ : પંપ દીઠ 20 ગ્રામ માઇક્રોન્યુટ્રિએન્ટ નો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
67
9
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Jul 19, 04:00 PM
મરચા પાકમાં ચુસીયા જીવાતનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી એન.એસ.શંકર રેડ્ડી રાજ્ય: આંધ્ર પ્રદેશ ઉપાય : ઇમિડાક્લોપ્રીડ 17.8% એસએલ @ 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
81
21
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Jul 19, 10:00 AM
લસણની ખેતીમાં પ્લાસ્ટિક મ્લચીંગ
લસણની ખેતી મહત્વના પાકની સૌથી નોંધપાત્ર ખેતી છે. લસણનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે મસાલા તરીકે થાય છે. તે કાર્બોહાઇડ્રેટ, પ્રોટીન અને ફોસ્ફરસનો સમૃદ્ધ સ્રોત છે. લસણ અપચાથી મદદ...
આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિ  |  નોલ ફાર્મ
76
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Jul 19, 04:00 PM
તુરીયાના ખેતરનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ: શ્રી સોમનાથ બોયે રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : એકર દીઠ, ટપક દ્વારા 3 કિલોગ્રામ @ 19:19:19 આપો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
72
6
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Jul 19, 10:00 AM
શું તમે આર્થિક નુકશાનથી બચવા માટે 'પાક વીમો' લો છો?
જો હા, તો ઉપર આપેલા પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લીક કરો.
હા કે ના  |  AgroStar Poll
81
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Jul 19, 04:00 PM
મગફળીના પાકમાં પોષણની ઉણપ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી બારડ માનસિંગ રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : પ્રતિ એકર રાસાયણિક ખાતર સાથે 3 કિલો સલ્ફર 90% મિશ્રિત કરો અને પંપ દીઠ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષણ તત્ત્વોનો છંટકાવ કરો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
71
37
વધુ જુઓ