AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Jun 19, 06:00 PM
પૂરની સ્થિતિ માં પશુઓની સંભાળ
પૂરની શક્યતા પર પશુ સંરક્ષણ માટે પગલાં • પશુઓને બાંધી ન રાખવું, તેમને ખુલ્લું રાખવું. • પૂરની શક્યતા હોય ત્યારે પશુઓને તાત્કાલિક ઊંચી અને સલામત સ્થળ પર લઈ જવા. • પશુઓને...
પશુપાલન  |  પશુ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આ.કૃ.યુ.
42
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Jun 19, 04:00 PM
નિંદામણમુક્ત અને તંદુરસ્ત રીંગણનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. ધીરજ સિંહ પરમાર રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : એકર દીઠ 19:19:19 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું જોઈએ અને પંપ દીઠ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષણતત્વોનો પણ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
75
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Jun 19, 01:00 PM
સોલર ડ્રાયર થી સુકાશે ફૂલ, જળવાઈ રહેશે ગુણવત્તા
ભારતથી નિકાસ થવા વાળા ફૂલ ઉત્પાદનોમાં 70% હિસ્સો સુકા ફૂલો અને છોડના અલગ ભાગો છે. પરંતુ સૂકા ફૂલોના ઉત્પાદનોનું વૈશ્વિક બજાર ભારતની ભાગીદારી માત્ર 5 % છે. ભારતીય સંશોધકોએ...
કૃષિ વર્તા  |  ગૉંવ કનેક્શન
7
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jun 19, 06:00 PM
બીજામૃતની તૈયારી
બીજામૃત એ છોડ, રોપાઓ અથવા રોપણી માટેની સારવાર છે. બીજામૃત દ્વારા બીજનો ઉગાવો સારો મળે છે અને છોડમાં રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે. બીજામૃત થી જમીનજન્ય ફૂગ સામે રક્ષણ...
જૈવિક ખેતી  |  શ્રી. સુભાષ પાલેકર ના લેખમાંથી
168
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jun 19, 04:00 PM
દાડમની ઉચ્ચ ગુણવત્તા માટે યોગ્ય ખાતર વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ - શ્રી રાહુલ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ: 13:0:45 પ્રતિ એકર @ 5 કિલો ટપક સિંચાઇ દ્વારા આપવું જોઇએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
145
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jun 19, 01:00 PM
કેન્દ્રિય કૃષિ મંત્રી દ્વારા કૃષિ લક્ષ્ય આધારિત સંશોધન પર આપ્યો ભાર
કૃષિ અને કિસાન કલ્યાણ મંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર સિંહ તોમર, કૃષિ સંશોધન અને શિક્ષણ વિભાગ અને ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરિષદના અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરી અને કામગીરી ઉપલબ્ધી ની સમીક્ષા...
કૃષિ વર્તા  |  કૃષિ જાગરણ
24
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jun 19, 06:00 AM
નાના કપાસને તડતડિયાથી બચાવો
એસીફેટ ૭૫ એસપી ૧૦ ગ્રા અથવા એસીટામીપ્રિડ ૨૦ એસપી ૭ ગ્રામ અથવા ફ્લોનિકામીડ ૫૦ ડાબલ્યુજી 3ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લી પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
82
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jun 19, 04:00 PM
વિકસિત અને સ્વસ્થ તુરીયાનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. બાસુ મામનિ રાજ્ય - કર્ણાટક સલાહ - પ્રતિ એકર 19:19:19 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું અને અને 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષણતત્ત્વો નો પણ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
190
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jun 19, 01:00 PM
યુરિયાના સંતુલિત ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપશે સરકાર
નવી દિલ્હી: સરકાર ખાતરના સંતુલિત ઉપયોગ કરવા અને ઉદ્યોગમાં કાર્યક્ષમતાને પ્રોત્સાહિત કરવા માટેના એક મોટા પગલા પર વિચારણા કરી રહી છે. આમાં યુરીયા માટે પોષણ આધારિત સબ્સિડી...
કૃષિ વર્તા  |  રાજસ્થાન પત્રિકા
43
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jun 19, 10:00 AM
શું તમે જાણો છો?
1. નરેન્દ્ર સિંહ તોમર દેશના નવા કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રી છે. 2. કેળ ને સૌથી વધુ પાણી ની જરૂરિયાત પડે છે. 3. વિશ્વમાં શાકભાજી પાક ઉત્પાદનમાં બટાકા પ્રથમ સ્થાન...
રમૂજી  |  ટાઈમપાસ
95
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jun 19, 06:00 AM
આંબામાં આ નુકસાનને ઓળખો
આ ગોલમીંજ નામના કિટકોથી નુકસાન થયેલ છે. ઉપદ્રવની શરુઆત થતા ડાયમેથોએટ ૩૦ ઇસી ૧૦ મિલિ પ્રતિ ૧૦ લી પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરવો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
120
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jun 19, 04:00 PM
કપાસના છોડને રોગ જીવાત મુક્ત રાખવા માટે જંતુનાશક નો છંટકાવ કરો
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. પ્યારે કુમાર રાઠોડ રાજ્ય: રાજસ્થાન સલાહ : થાયોમેથોક્ઝામ 25% ડબલ્યુજી @ 10 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
419
16
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jun 19, 01:00 PM
મોસમ ની માર, આ વર્ષે ધટી શકે છે કેરી નું ઉત્પાદન
આ વર્ષે બજારમાં કેરી ગયા વર્ષ કરતાં ઘણી ઓછી છે. દેશનું સૌથી મોટુ કેરી ઉત્પાદક રાજ્ય ઉત્તર પ્રદેશમાં કેરીનો પાક પાછલા વર્ષે કરતા 45 થી 50% સુધી ઘટી છે. સાથે,...
કૃષિ વર્તા  |  દૈનિક ભાસ્કર
25
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jun 19, 04:00 PM
કોબીજ ની સારી ગુણવત્તા માટે સૂક્ષ્મ પોષણતત્ત્વો નો છંટકાવ કરો
ખેડૂતનું નામ: શ્રી પી.એન. મંજુ રાજ્ય: આંધ્ર પ્રદેશ સલાહ : પંપ દીઠ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષણતત્ત્વો નો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
124
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jun 19, 01:00 PM
પી.એમ. કિસાન યોજના માટે ઓનલાઇન નોંધણીની તૈયારી
નવી દિલ્હી: સરકાર પી.એમ. કિસાન સન્માન નિધિ યોજના માટે ઝડપી અમલીકરણ માટે ઓનલાઇન રજિસ્ટ્રેશન શરૂ કરવાનું વિચારી રહ્યું છે. જેના હેઠળ ખેડૂતો કોઈપણ સામાન્ય સેવા કેન્દ્રથી...
કૃષિ વર્તા  |  દ ઇકોનોમિક ટાઈમ્સ
150
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jun 19, 10:00 AM
એક આંબા પર ત્રણ અલગ પ્રકારની કલમ
આંબાના વિકાસ માટે, આપણે તેને રોપણી બીજ અથવા તે કલમ દ્વારા વિકસાવવામાં આવે છે.બીજ થી ઉગાડવા માટે ઘણો સમય લાગે છે. આના માટે, આંબા માં કલમ પદ્ધતિ ખુબ સારી છે. આ વિડિઓ...
આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિ  |  બુડીદાયા તનમન બોહ
449
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jun 19, 06:00 AM
ચોળી અને મગમાં શીંગ કોરી ખાનાર ઇયળનું નિયંત્રણ
એમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ ૫ ડબલ્યુજી ૫ ગ્રામ અથવા ફ્લુબેન્ડીએમાઇડ ૪૮૦ એસસી ૪ મિ.લિ. અથવા ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસસી ૩ મિ.લિ. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણી પ્રમાણે જીવાતની શરુઆત...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
75
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jun 19, 04:00 PM
રીંગણ ના સ્વસ્થ વિકાસ માટે ભલામણ કરેલ ખાતર આપો
ખેડૂતનું નામ: શ્રી દિનેશ ગામીત રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : એકર દીઠ 19:19:19 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું જોઈએ, અને 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષણ તત્વો નો પણ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
287
12
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jun 19, 01:00 PM
હવે ખાતર સબસિડી સીધી ખેડૂતના ખાતામાં આવશે
સરકાર ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર અથવા ડીબીટી યોજનાના બીજા ભાગ હેઠળ, દેશના ખેડૂતોને ખાતર ની સબસિડી સીધી તેમના ખાતા માં આપવાનું વિચારી રહી છે. કેન્દ્રીય મંત્રાલયના વરિષ્ઠ...
કૃષિ વર્તા  |  દ ઇકોનોમિક ટાઈમ્સ
132
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jun 19, 10:00 AM
શું તમે પશુનું સમયસર રસીકરણ કરાવો છો?
જો હા, તો ઉપર આપેલા પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લીક કરો.
હા કે ના  |  AgroStar Poll
996
0
વધુ જુઓ