Looking for our company website?  
હળદર ના પાકમાં પોષક તત્ત્વોની ઉણપ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. અંદિમ રાજેશ રાજ્ય: તેલંગાણા સલાહ: ફેરસ સલ્ફેટ 19% @ 30 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ અને 19:19:19 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું જોઈએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
215
4
હળદરના પાકમાં સારા ઉત્પાદન માટે યોગ્ય ખાતર વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ: શ્રી શિવાજી સુલ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : પ્રતિ એકર દીઠ 13: 40: 13 @ 3 કિલો ડ્રિપ દ્વારા આપવું અને પ્રતિ પંપ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વ નો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
471
53
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Aug 19, 04:00 PM
મહત્તમ ઉત્પાદન માટે હળદરમાં પોષક તત્વોનું યોગ્ય સંચાલન
ખેડૂત નામ: શ્રી શરવાના રાજ્ય: કર્ણાટક સલાહ: પ્રતિ એકર 19:19:19 @3 કિલો ડ્રિપ દ્વારા આપવું જોઈએ અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો 20 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
430
29
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Dec 18, 04:00 PM
ફૂગના ઉપદ્રવને કારણે હળદર પાકના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો.
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. શુભમ ઘોટી રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સોલ્યુશન - પ્રતિ પમ્પ કોપર ઓક્સિક્લોરાઇડ @ 40 ગ્રામ અને કાસુગામાયસીન @ 25 મિલી પ્રમાણે સ્પ્રે કરવો જોઈએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
337
126
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
31 Oct 18, 04:00 PM
હળદરના પાકમાં ફૂગના રોગનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી નાનાસાહેબ દેશમુખ રાજ્ય : મહારાષ્ટ્ર સલાહ – પ્રોપેનેબ 70% WP @ 30 ગ્રામ પ્રતિ પંપનો છંટકાવ કરો
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
365
124
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Oct 18, 04:00 PM
ખેડૂતની મહેનતને કારણે હળદરના પાકનો જબરજસ્ત વિકાસ .
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. રામદાસ મિસાલ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - 19:19:19 @ 4 કિગ્રા પ્રતિ એકર ટપક દ્વારા આપવું ૧૫ ગ્રામ/પંપ સુક્ષ્મ પોષકતત્વોનો પણ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
686
97
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Oct 18, 04:00 PM
હળદરમાં સૂક્ષ્મ પોષક તત્વોનો અભાવ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. નાનાશ્રી દેશમુખ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - ટપક પદ્ધતિ સાથે એકર દીઠ ફેરસ સલ્ફેટ 500 ગ્રામ આપો. પમ્પ દીઠ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષક તત્વોનો પણ છંટકાવ...
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
618
91
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
30 Sep 18, 04:00 PM
તંદુરસ્ત વૃદ્ધિ અને સ્વસ્થ હળદરનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. વિનાયક પવાર રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - પ્રતિ એકર 5 કિગ્રા 19: 19:19 ડ્રિપમાં આપવું જોઈએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
1147
104
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Sep 18, 04:00 PM
હળદરમાં ફંગલ રોગો અને ન્યુટ્રિયન્ટ ઉણપ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. ગજાનન વિરકર રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર ઉપાય - સ્પ્રે કોપર ઑક્સીક્લોરાઇડ 50% WP @ પમ્પ દીઠ 35 ગ્રામ અને 25 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોના પંપ દીઠ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
257
57
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Sep 18, 04:00 PM
ઝડપી વિકાસ વાળું અને સ્વસ્થ હળદરનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. પ્રવીણ પાયઘન રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - ૧૨:૬૧:૦૦ @ ૪ કિલો પ્રતિ એકર અને ફેરસ ૫૦૦ ગ્રામ પ્રતિ એકર ટપક માંથી આપવું.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
437
62
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Aug 18, 04:00 PM
હળદરમાં પોષક તત્વોની ઉણપ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. નાગેશ પાટિલ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - ચિલિટેડ ફેરસ એકર દીઠ @ 500 ગ્રામ ટપક દ્વારા આપવું.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
304
43
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Aug 18, 04:00 PM
તંદુરસ્ત અને નિંદણમુક્ત હળદર ફાર્મ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. વિષ્ણુ નાગરે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - 19:19:19 @ 4 કિગ્રા પ્રતિ એકર ટપક દ્વારા આપવું 20 ગ્રામ/પંપ સુક્ષ્મ પોષકતત્વોનો પણ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
280
43
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Aug 18, 04:00 PM
હળદરના ખેતરમાં આંતર પાક તરીકે કોબીજ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. સિધ્ધેશ્વર ઠાકરે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - 20 ગ્રામ/પંપ સુક્ષ્મ પોષકતત્વોનો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
370
53
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Aug 18, 04:00 PM
તંદુરસ્ત અને નીંદણમુક્ત હળદરનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. મિલિંદ સાવંત રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - 19:19:19 @ 5 કિગ્રા પ્રતિ એકર ટપક દ્વારા આપવું અને સુક્ષ્મ પોષકતત્વોનો 20 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ પણ...
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
353
49
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Jul 18, 04:00 PM
હળદર માં પોષક તત્વો ની ઉણપ
ખેડૂતનું નામ- શ્રી સુદર્શન હથકૌડે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ: ફેરસ 500 ગ્રામ પ્રતિ એકર ટપક દ્વારા આપવું
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
309
67
હળદર લણણીની તકનીક
પાકી હળદરની લણણી કરતી વખતે તેના પાંદડા જમીનથી 1 ઇંચ ઉપરથી કાપવા. તેને 4-5 દિવસ સુધી એમ જ રેહવા દેવું અને પછી હળદર ઉખેડીને અથવા મશીનથી તેની લણણી કરવી. પાંદડા કાપ્યા...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
200
54
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
31 Jan 18, 04:00 PM
હળદરનું સ્વસ્થ ખેતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી કુંડલિક ચૌહાણ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર વિશેષતાઓ - ખાતર અને પાણીનું યોગ્ય વ્યવસ્થાપન.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
470
45
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Jan 18, 12:00 AM
આદુ અને હળદળ માં રાઈઝોમ ની ગુણવત્તા સુધારવી.
આદુ અને હળદળ માં રાઈઝોમ ની સાઈઝ અને ગુણવત્તા સુધારવા ૦૦:૦૦:૫૦ @ ૧ કિલો / એકર પ્રમાણે ૧૮૧ દિવસ પછી કાપણી સુધી આપવું.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
334
97
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
31 Dec 17, 04:00 PM
હળદરમાં બ્લાઈટ (સુકારો) રોગ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી નાગેશ દિલીપ ગવાદ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર ઉપાય - 35 ગ્રામ / પ્રતિ પંપ કોપર ઑક્સીક્લોરાઇડનો છંટકાવ કરવો
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
160
31
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Dec 17, 04:00 PM
સ્વસ્થ હળદરનું ખેતર
ખેડૂત - શ્રી રમેશ સંભાજી કોતકર ગામ - વરુદ, ચક્રપાણી જિલ્લો - હિંગોલી રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
184
26
વધુ જુઓ