Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Dec 19, 12:00 PM
વાછરડા-પાડા ઉછેર માટે મહત્વની બાબત
માદા ગાય-ભેસ વર્ગના પશુની જેમ જ નર પશુના ખોરાકમાં સમતોલ આહાર અને પુરતું પોષણ આપવું જરૂરી છે. જો નર પશુના ઉછેરમાં ખામી રાખવામાં આવે તો તે આગળ જતા પોતાની જનીનિક ક્ષમતા...
આજ ની સલાહ  |  એગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
65
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Dec 19, 12:00 PM
શિયાળાની ઋતુમાં પશુ રહેઠાણનું વ્યવસ્થાપન
શિયાળાની ઋતુની શરૂઆત થઈ ચુકી છે, પશુને ઠંડીથી બચાવવા માટેના ઉપાયો કરવા જોઈએ, નહીતર ઘણી વખત તાપમાનની વિપરિત અસર પશુ સ્વાથ્ય પર પડે છે અને સરવાળે પશુની ઉત્પાદક ક્ષમતા...
આજ ની સલાહ  |  એગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
172
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Dec 19, 12:00 PM
પી.પી.આર. નામનો રોગચાળા સામેના ઉપાયો
આ એક ગંભીર રોગ હોવાથી સરકારશ્રી દ્વારા આ રોગ સામે દર શિયાળા દરમિયાન પશુપાલન વિભાગના હસ્તકથી રાજ્યવ્યાપી નિઃશુલ્ક રસીકરણ અભિયાન સાથે ઘેટા-બકરામાં ડીવોર્મિંગની (કૃમિનાશક...
આજ ની સલાહ  |  એગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
123
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Dec 19, 12:00 PM
ઘેટા-બકરામાં જોવા મળતો પી.પી.આર. રોગના લક્ષણો
આ રોગચાળામાં પશુના મોમાં ચાંદા પડી જાય છે, તાવ આવે, પશુનો ખોરાક ઘટી જાય, ન્યુમોનિયા થાય અને સમયસર સારવાર ના મળે તો ઘેટા-બકરાના મૃત્યુ પણ મોટી સંખ્યામાં થાય છે. આવા...
આજ ની સલાહ  |  એગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
118
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Dec 19, 12:00 PM
જાણો પી.પી.આર. ના રોગ વિષે
પી.પી.આર. નામનો રોગચાળાને બકરીના પ્લેગ રોગ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ રોગ ખતરનાક અને ગંભીર વાઈરસજન્ય રોગ છે અને મનુષ્યમાં જેમ પહેલાના વખતમાં પ્લેગ ફેલાતા ઉંચો મૃત્યુદર...
આજ ની સલાહ  |  એગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
223
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Dec 19, 12:00 PM
ઘેટા-બકરામાં જોવા મળતો પી.પી.આર. નામનો રોગચાળો
ઘેટા-બકરાનો વ્યવસાય ઘણા પશુપાલકો માટે આવકનો એક માત્ર સ્ત્રોત હોય છે. ઘેટા-બકરામાં રોગચાળો ખુબ જ ઝડપથી ફેલાતો હોય છે અને મૃત્યુદર પણ ઉંચો હોય છે. આવો જ એક રોગ એટલે પી.પી.આર....
આજ ની સલાહ  |  એગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
199
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
30 Nov 19, 12:00 PM
ગાય/ભેંસના વિયાણ પછી મેલી(ઓર/જર) પડવાનો સમય
ગાય/ભેસ ના વિયાણ પછી મેલી(ઓર/જર) મુખ્યત્વે 2 થી 3 કલાકમાં પડી જાય છે, પરંતુ વધુમાં વધુ 12 કલાક સુધી ના પડે તો પશુ ચિકિત્સકની વિઝિટ કરાવી મેલી પડાવી જોઈએ.
આજ ની સલાહ  |  એગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
420
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Nov 19, 12:00 PM
મેલી ન પડવાના મુખ્ય કારણો
પશુમાં સમતોલ આહારનો અભાવ, એક જ જગ્યાએ બાંધેલી રહે (કસરત નો અભાવ), બેઠક વ્યવસ્થા યોગ્ય ન હોય ત્યારે મેલી ન પડવાના કિસ્સા જોવા મળે છે. 
આજ ની સલાહ  |  એગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
288
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Nov 19, 12:00 PM
વિયાણ બાદ પશુ ને ક્યારે ફેળવવા?
વિયાણ બાદ પશુ ને 2 મહિના સુધી ગરમીમાં આવે તો પણ ઈન્જેકશન આપવું નહીં. ૨ મહિના બાદ ૧-૨ વેતર દર્શાવે ત્યારે સાંઢ કે AI કરાવવું જોઈએ.
આજ ની સલાહ  |  એગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
275
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 Nov 19, 12:00 PM
હડકવા રોગ સામે ઉપાય
કેટલીક વખત પશુ કે માણસને જો હડકવા રોગ લાગુ પડી જાય, તો મૃત્યુ પણ થાય છે. ગામમાં આ રોગ કોઈ પ્રાણીને જોવા મળે તો આપણા પશુને ચરિયાણ માટે બહાર મોકલવું ના જોઈએ. જયારે પણ...
આજ ની સલાહ  |  એગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
213
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Nov 19, 12:00 PM
પશુના વિયાણ બાદના મહત્વના પગલાંઓ
બચ્ચાના જન્મબાદ તુરંત છ કલાકની અંદર બચ્ચાને તેના વજનના ૧૦% જેટલું ખરાંટુ (ખીરુ) બે કે ત્રણ અલગ ભાગમાં પીવડાવવું જોઈએ. ખરાંટુ (ખીરુ) બચ્ચાની સારી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ...
આજ ની સલાહ  |  એગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
276
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Nov 19, 12:00 PM
જીવલેણ હડકવા રોગ
પશુઓને અને માણસોને અવાર-નવાર હડકાયા કુતરા કરડતા હોય છે. તેનાથી થતો હડકવા રોગ એક વાઈરસજન્ય ખતરનાક રોગ છે. જે આપણા પશુઓ ગાય, ભેસ, ઘેટા, બકરામાં હડકવાના વાઈરસ ધરાવતા...
આજ ની સલાહ  |  એગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
260
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Nov 19, 12:00 PM
પશુના વિયાણ બાદના મહત્વના પગલાંઓ
વિયાણ બાદ નવજાત બચ્ચાની યોગ્ય માવજત, ખરાંટુ (ખીરુ) પીવડાવવું, ત્યારબાદ સમતોલ આહાર અને સ્વચ્છ પાણીની વ્યવસ્થા ખુબ જ મહત્વની બાબત હોય છે. બચ્ચાની ભવિષ્યની ઉત્પાદક ક્ષમતા...
આજ ની સલાહ  |  એગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
173
0
કપાસમાં ગુલાબી ઇયળના નુકસાનને કેવી રીતે ઓળખશો?
ફૂલની પાંખડીઓ બિડાઇ જવી, જીંડવાનો આકારમાં થોડો-ઘણો ફેરફાર થવો, જીંડવા ઉપર નાનું કાણૂં દેખાય, જીંડવાને ચીરતા નાની નાની ગુલાબી રંગની ઇયળો દેખાય કે પછી ખાલી કોશેટા...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
244
45
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Nov 19, 12:00 PM
પશુઆહારમાં લીલાચારા સાથે સૂકાચારાનું મિશ્રણ
લીલાચારા સાથે સૂકોચારો મીક્ષ કરીને પશુને ખવડાવવો જોઈએ, આથી સૂકાચારાની પોષણ ગુણવતા અને પાચ્યતા વધે છે તેમજ પશુ સૂકોચારો પણ હોશે હોશે ખાય છે.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
190
0
દ્રાક્ષમાં થ્રીપ્સનુ નુકસાન:
થ્રીપ્સ ઉપદ્રવિત પાન ઉપર સફેદ રંગના ધાભા દેખાય છે અને પાન બરડ પણ થઇ જાય છે. વધુ ઉપદ્રવ હોય તો નાના ફળો ખરી પડતા હોય છે. વધુ ઉપદ્રવ વખતે સાયન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૦.૨૬ ઓડી...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
47
8
રીંગણની ફળ કોરી ખાનાર માટે કઇ દવા છાંટશો?
વીણી વખતે પાંચ કે પાંચથી વધુ ટકા આ ઇયળથી નુકસાનવાળા ફળ નીકળે તો થાયાક્લોપ્રીડ ૨૧.૭ એસસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા લેમડાસાયહેલોથ્રીન ૫ ઇસી ૫ મિ.લિ. અથવા સાયપરમેથ્રીન ૩% + ક્વીનાલફોસ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
101
14
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Nov 19, 12:00 PM
નફાકારક પશુપાલનની ચાવી એટલે લીલોચારો
લીલોચારો દુધાળા પશુને પૂરતા પ્રમાણમાં આપવાથી દૂધ ઉત્પાદન સસ્તું બનાવી શકાય છે અને પશુપાલન એક વ્યવસાય તરીકે પશુપાલક માટે વધારે નફાકારક નીવડી શકે છે.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
210
0
શેરડીમાં વેધકો (બોરર)
શેરડીમાં ઘણા પ્રકારના વેધકો (બોરર) નુકસાન કરતા હોય છે અને ગાભમારો (ડેડ હાર્ટ) પેદા કરે છે જેને કારણે છોડનો વિકાસ અટકી જતો હોય છે. શેરડીમાં દવા છાંટવી એ ખૂબ જ અગવડતા...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
69
15
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Nov 19, 12:00 PM
પશુના ખોરાકમાં લીલાચારાનું મહત્વ
લીલોચારો રસાળ હોય છે, પાણીનું પ્રમાણ તેમાં વધારે હોય છે અને પશુને વધુ ભાવે છે. લીલાચારામાંથી વિટામીન-એ કેરોટીનના રૂપમાં પશુને મળી રહે છે.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
189
0
વધુ જુઓ