AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Aug 19, 04:00 PM
બાજરામાં મહત્તમ ઉપજ માટે યોગ્ય પોષણ વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ: શ્રી ખેમજીભાઇ પટેલ રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : પ્રતિ એકર 50 કિલોગ્રામ યુરિયા આપવું.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
267
8
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
30 Jun 19, 04:00 PM
બાજરાનું મહત્તમ ઉપજ માટે યોગ્ય પોષક વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ: શ્રી ખાંગરામ કલાબી રાજ્ય: રાજસ્થાન સલાહ : એકર દીઠર 50 કિ.ગ્રા યુરિયા આપો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
342
14
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 May 19, 04:00 PM
બાજરાના પાકની ઝડપી વૃદ્ધિ માટે
ખેડૂતનું નામ -શ્રી. જતીન રાજ્ય - ગુજરાત સૂચન- એક પિયત આપવી જરૂરી છે
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
618
94
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Apr 19, 04:00 PM
ઉનાળુ બાજરાનો તંદુરસ્ત અને સશક્ત વિકાસ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી સતિશ કોયલી રાજ્ય - દાદરા નગર હવેલી સૂચન - એકર દીઠ 50 કિ.ગ્રા. યુરીઆ આપો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
236
36