AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Jul 19, 10:00 AM
પપૈયાના મુખ્ય રોગ અને તેનું નિયંત્રણ
પપૈયા એ એક મહત્વપૂર્ણ ફળ છે જે વિશ્વના ઉષ્ણકટિબંધીય વિસ્તારમાં ઉગાડવામાં આવે છે. આ કેળ પછી, પ્રતિ એકમ વધુ ઉપજ આપનાર ઔષધીય ગુણધર્મોથી ભરપૂર છોડ છે. પંચરંગીયો રોગ: છોડમાં...
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
77
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Jul 19, 06:00 AM
પપૈયામાં વિષાણૂથી થતા રોગને અટકાવો
ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતથી આ રોગનો ફેલાવો થાય છે. વિષાણુથી થતા રોગની શરૂઆત માલુમ પડે તો શોષક પ્રકારની દવાનો જરૂર મુજબ ૧૫ દિવસનાં અંતરે છંટકાવ કરતા રહેવું.
આજ ની સલાહ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
67
3
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 May 19, 06:00 AM
પપૈયામાં સફેદમાખીનું નિયંત્રણ
સફેદમાખીના ઉપદ્રવની શરૂઆતી તબક્કામાં નીમ ઓઈલ ૩૦૦ પીપીએમ ૭૫ મિલી અથવા વર્ટિસિલિયમ લેકાની ૭૫ ગ્રામ પ્રતિ પંપમાં મિક્સ કરીને છંટકાવ કરવો.વધુ પ્રકોપની સ્થિતિ માં ડાયાફેનથ્યુંરોન...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
144
8
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 May 19, 04:00 PM
નાળીયેરીના ખેતરમાં પપૈયાનો આંતરપાક
ખેડૂતનું નામ- શ્રી. રાકેશ રાજ્ય- મહારાષ્ટ્ર સૂચન- એકર દીઠ 19:19:19 @ 3 કિ.ગ્રા.ને ટપક પદ્ધતિ દ્વારા આપો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
173
39
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Apr 19, 04:00 PM
પપૈયાના તંદુસ્ત અને સુદૃઢ વિકાસ માટે ભલામણ કરેલ ખાતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી રામ ભાઉ ગાયતે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સૂચન - એકર દીઠ, 19:19:19 @ 3 કિ.ગ્રા. અને હ્યુમિક એસિડ 90% @ 500 ગ્રામને ટપક પદ્ધતિ દ્વારા આપો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
513
81
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Mar 19, 06:00 AM
પપૈયામાં મીલીબગ
ભલામણ કરેલ દવાના છંટકાવ ઉપરાંત નુકસાન પામેલ પાન-ફળોને વીણીને નાશ કરવો. વાડીમાં સ્વચ્છતા રાખવી અને નિયમિત નિંદામણ કરવું
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
382
67
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Mar 19, 10:00 AM
પપૈયામાં આવતા મિલીબગનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન
પપૈયામાં ચીકટાનો વિસ્ફોટજનક ઉપદ્રવ સૌ પહેલા તામિલનાડુ રાજયનાં કોઈમ્બતુરમાં ૨૦૦૮માં જોવા મળેલ. ત્યારબાદ તેનો ફેલાવો કેરાલા, કર્ણાટક, ત્રિપુરા અને મહારાષ્ટ્રમાં થયેલ....
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
493
61
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Jan 19, 10:00 AM
પપૈયાના ફળો ઉતારવા અને સંગ્રહ કરવો
• પપૈયા ની રોપણી કર્યાના 10-12 મહિના પછી ફળ ઉતારવા માટે તૈયાર થાય છે. ફળ ને પાકવાના લક્ષણો પરથી ઓળખી શકાય છે • ઉતારવા લાયક બનેલ ફળ પર પીળા ડાઘ જોવા મળે છે આવા ફળ પાકેલાં...
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
1231
231
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Nov 18, 04:00 PM
ખેડૂતના યોગ્ય આયોજનથી પપૈયામાં પુષ્કળ ફળ મેળવવ્યા.
ખેડૂતનું નામ – શ્રી નિલેશ થોમ્બ્રે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - એકર દીઠ 0:52:34 @ 5 કિલોગ્રામ ટપક સિંચાઈ દ્વારા આપવું જોઈએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
1124
211
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Oct 18, 12:00 AM
પપૈયામાં મીલીબગ
આના અટકાવ માટે બુપ્રોફેઝીન ૨૫ એસસી ૨૦ મિલિ દવા ૧૦ લીટર પાણી પ્રમાણે છાંટો. દ્રાવણમાં સારુ સ્ટીકર પણ ઉમેરવું.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
144
60
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Aug 18, 12:00 AM
પપૈયામાં મોઝેક રોગને ફેલાતી સફેદમાખીને શરુઆતથી જ અટકાવો
લીમડા આધારિત તૈયાર દવા ૨૦ મિ.લિ. (૧ ઇસી) થી ૪૦ મિ.લિ. (૦.૧૫ ઇસી) ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી દર અઠવાડિયે છંટકાવ કરતા રહો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
161
106
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Jun 18, 12:00 AM
પપૈયામાં થનાર વાયરલ રોગ જાણો
પપૈયામાં વાયરલ રોગોને પ્રસારિત કરવા માટે સફેદ માખી વાહક અને જવાબદાર છે અને તેથી તે પ્રભાવી રીતે નિયંત્રિત કરો
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
158
113
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Apr 18, 12:00 AM
પપૈયામાં મિલિબગને અટકાવો
પપૈયામાં મિલિબગને અટકાવો:નુકસાન પામેલ પાન-ફળ વીણી નાશ કરી વાડીની સ્વચ્છતા જાળવો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
85
42
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Mar 18, 04:00 PM
પપૈયાની વાડીનું પદ્ધતિસરનું આયોજન
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. યોગેશ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર જાત- તાઇવાન 786 વિશેષતાઓ- પાણી અને પોષક તત્વોનું યોગ્ય વ્યવસ્થાપન
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
592
85
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Feb 18, 04:00 PM
વિકાસના તબક્કામાં પપૈયાના ફળો
ખેડૂતનું નામ-શ્રી ધ્રુવીય પટેલ રાજ્ય- ગુજરાત સલાહ-0:52:34 @ 5 કીગ્રા પ્રતિ એકરનો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
261
38
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Nov 17, 12:00 AM
પપૈયામાં ફળ ના વિકાસ માટેની સામાન્ય ભલામણ
પપૈયાના પાકમાં ૧૩:૦૦:૪૫ @ ૫ કિલો/એકર/ અઠવાડિયા પ્રમાણે આપવું, જે ફળની સાઈઝ અને ક્વોલીટી સુધારવામાં મદદ કરશે તેમજ ફળની કાપની વખતે એક સાથે પાકી જશે.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
181
82
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Nov 17, 04:00 PM
સારા પપૈયા
ખેડૂતનું નામ - શ્રી કામજી પાટે સ્થળ - પાલમ જિ. પરભણી (મહારાષ્ટ્ર) ખાતરો અને સિંચાઈનું યોગ્ય વ્યવસ્થાપન
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
205
16
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Nov 17, 04:00 PM
પપૈયા સાથે સ્વસ્થ ફળો
ખેડૂતનું નામ - શ્રી રામ ધૂમાલ સ્થળ - પાચ પિંપલા, ઉસ્માનાબાદ વિશિષ્ટતાઓ - યોગ્ય સિંચાઈ અને પોષક તત્વોનું વ્યવસ્થાપન
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
192
24
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Oct 17, 04:00 PM
પપૈયા અને હળદરનો સ્વસ્થ આંતર-પાક
ખેડૂતનું નામ - ચાંદોજી બરસે ગામ - બરસગાવ તાલુકા - અર્ધાપુર જિલ્લા - નાંદેડ
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
254
29
પપૈયામાં અસરકારક પોષક તત્ત્વોનું આયોજન
કેળાં ઉત્પાદન પછી, સૌથી વધુ ઉત્પાદન ક્ષમતા વાળા પપૈયાની સમગ્ર રાજ્યમાં વાવણી કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે, પપૈયું જુન-જુલાઇ, ફેબ્રુઆરી-માર્ચ અને ઓકટોબર-નવેમ્બર મહિનામાં...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
192
100
વધુ જુઓ