AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 May 19, 04:00 PM
શક્કરટેટીના પાકની સારી વૃદ્ધિ માટે ભલામણ કરેલ ખાતર આપો
ખેડૂતનું નામ- શ્રી જીતુ રાજ્ય-ગુજરાત સૂચનો - ડ્રીપ દ્વારા પ્રતિ એકર 13: 0: 45 @ 3 કિલો આપવું જોઈએ
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
149
13
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 Apr 19, 04:00 PM
ટેટીમાં પાન કોરીયાનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. લોકેશ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર ઉપાય - કાર્ટેપ હાઇડ્રાક્લોરાઇડ @ 400 મિલિ/એકર નો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
64
11
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Mar 19, 04:00 PM
ચાંચવા ના ઉપડ્રુવથી અસરગ્રસ્ત શક્કર ટેટીનું ઉત્પાદન
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. રાજપુરા હનીફ_x000D_ રાજ્ય - ગુજરાત_x000D_ ઉપાય - ડેલ્ટામેથ્રિન 2.8 ઇસી@ 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ પ્રમાણે છંટકાવ કરો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
194
31
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Mar 19, 04:00 PM
શક્કરટેટીના જુસ્સાદાર વિકાસ માટે યોગ્ય માત્રામાં પાણી અને પોષણ વ્યવસ્થાપન જરૂરી
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. સી. ચંદ્રશેખર રેડ્ડી રાજ્ય - આંધ્રપ્રદેશ સૂચન - એકર દીઠ 13:0:45 @3 કિ.ગ્રા. ટપક પદ્ધતિથી આપો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
759
93