બદામની કાપણી અને પ્રોસેસીંગ
1. બદામનું ઉત્પાદન પરાગ રજ દ્વારા કરવામાં આવે છે અને મધમાખી પરાગ રજનો હેતુ પૂરો કરે છે અને ખેડૂતને વધારાની આવક પણ આપે છે. 2. જુલાઈમાં ફળો પરિપક્વતા સુધી પહોંચે છે,...
આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિ  |  કેલિફોર્નિયા ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ડિપાર્ટમેન્ટ
15
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Jul 19, 04:00 PM
મહત્તમ ઉપજ માટે કેળમાં પોષણ વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ - શ્રી મરાસમી રાજ્ય- તમિલનાડુ સલાહ - એકર 19: 19: 19 @ 5 કિલો ટપક અને સૂક્ષ્મ પોષણ તત્વોનો પ્રતિ પંપ 20 ગ્રામ છંટકાવ કરવો જોઈએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
65
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Jul 19, 10:00 AM
શું તમે ખેતરની જમીનની તપાસ અનુસાર ખાતરોનો યોગ્ય ઉપયોગ કરો છો?
જો હા, તો ઉપર આપેલા પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લીક કરો.
હા કે ના  |  AgroStar Poll
79
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jul 19, 04:00 PM
ચુસીયા જીવાતના ઉપદ્વવ થી મગફળીના વિકાસમાં અસર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી તેજારામ ભૈરવ રાજ્ય- રાજસ્થાન ઉપાય - ઇમીડાકલોપ્રીડ 17.8% એસએલ @ 15 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
67
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jul 19, 10:00 AM
શેરડીમાં વુલી એફીડ નું નિયંત્રણ
શેરડી ભારતના કેટલાક ભાગોમાં ઉગાડવામાં આવતો એક મહત્ત્વપૂર્ણ પાક છે. પાકનું ઉત્પાદન મુખ્યત્વે મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકમાં વુલી એફીડ નામના જીવાતથી પ્રભાવિત થાય...
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
58
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jul 19, 06:00 PM
દુજણાં પશુને બાહ્ય પરોપજીવીથી રક્ષણ
બાહ્ય પરોપજીવીઓ પશુના વાળ અને ચામડી પર રહે છે અને પશુઓને બહારથી નુકસાન કરે છે. બાહ્ય પરોપજીવી પશુના શરીર પર સ્થાયીરૂપે અથવા સમય-સમય પર પોષણ મેળવવા માટે શરીર પર ચોંટી...
પશુપાલન  |  www.vetextension.com
74
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jul 19, 04:00 PM
દાડમની સારી ગુણવત્તા માટે યોગ્ય પોષક વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ - શ્રી કે. જગમોહન રેડ્ડી રાજ્ય - આંધ્ર પ્રદેશ સલાહ - પ્રતિ એકર 13: 0: 45 @ 5 કિલોગ્રામ ટપક દ્વારા આપવું જોઇએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
79
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jul 19, 06:00 PM
જરબેરા ફૂલની ખેતીની જૈવિક પદ્ધતિ
જરબેરા ફૂલો આકર્ષક હોય છે અને લાંબા સમય સુધી રાખી શકાય છે. તેનો લગ્ન પ્રસંગમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગ કરાય છે. આ ફૂલોની ઊંચી માગને કારણે, તેમની બજારની કિંમત પણ ઊંચી છે. તેથી,...
જૈવિક ખેતી  |  એગ્રોવન
86
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jul 19, 04:00 PM
કોબીજ ઉપર ચુસીયા જીવાતનું સંક્રમણ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી કિશોર સનોડિયા રાજ્ય- મધ્ય પ્રદેશ ઉપાય- સ્પિનોસોડ 45% એસસી @ 7 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
52
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jul 19, 04:00 PM
કપાસમાં યોગ્ય પોષક તત્વોનું વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ - શ્રી અનિલ સિંહ રાજપુત રાજ્ય- હરિયાણા સલાહ - પ્રતિ એકર 50 કિલો યુરિયા, 50 કિગ્રા 10:26:26, 8 કિગ્રા મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટને એકસાથે મિશ્ર કરીને જમીન દ્વારા...
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
76
10
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jul 19, 10:00 AM
શું તમે જાણો છો?
1. ચીન વિશ્વમાં ચોખાના અગ્રણી ઉત્પાદક છે. 2. ઝીંકની ઊણપને કારણે મકાઈમાં સફેદ દાણાની રચના થાય છે. 3. ડૉ. વાય નેને ખૈરામાં ચોખાના રોગની શોધ કરી. 4. ઉત્તર પ્રદેશ કૃષિ...
રમૂજી  |  ટાઈમપાસ
56
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jul 19, 04:00 PM
ભીંડામાં ચુસીયા જીવાતનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી ગોવિંદ શિંદે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - ક્લોરોપાયરીફોસ 50% + સાયપરમેથ્રીન 5% ઇસી @ 15 મિલી પ્રતિ પંપનો છટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
67
5
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jul 19, 10:00 AM
શેરડીમાં સફેદમાખીનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન
નુકસાન પામેલ પાન બચ્ચાં તથા કોશેટાથી છવાયેલુ જોવા મળે છે. વધુ ઉપદ્રવથી પાન પર પીળા અને આછા લીલા રંગની પટ્ટીઓ જોવા મળે છે. વધુ ઉપદ્રવવાળા ખેતરમાં શેરડીના પાન કાળા પડી...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
83
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jul 19, 04:00 PM
શેરડીનો જોરદાર અને સારો વિકાસ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી દિપાક ત્યાગી રાજ્ય - ઉત્તર પ્રદેશ સલાહ - એકર દીઠ 100 કિગ્રા યુરિયા, 50 કિગ્રા ડીએપી, 50 કિગ્રા પોટાશ, 3 કિગ્રા સલ્ફર, 100 કિગ્રા લીંબોળીના ખોળને...
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
85
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jul 19, 10:00 AM
જાપાનમાં ડાંગર રોપણીની ટેકનોલોજી
1. ફોરરોપણી પહેલા ધરુંને કોકોપિટ ટ્રેમાં તૈયાર કરો 2. મશીનમાં ઓટોમેટિક વોટર રેલિંગ સિસ્ટમ જોડાયેલી છે, જે ઉછેરના તૈયારીઓ માટે સમયની બચત કરે છે. 3. આ તકનીક ખેતરમાં ડાંગરના...
આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિ  |  Владимир Кум(Japan technology)
85
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Jul 19, 04:00 PM
નિંદામણ મુક્ત અને સ્વસ્થ મરચીનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી વિલાસ ગોરે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - પ્રતિ એકર 12:61:00 @ 3 કિલો ડ્રિપ દ્વારા આપવું જોઇએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
73
11
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Jul 19, 10:00 AM
• શું તમે પશુ ખરીદતી વખતે પશુના આર્થિક લક્ષણો જોઈને ખરીદી કરો છો?
જો હા, તો ઉપર આપેલા પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લીક કરો.
હા કે ના  |  AgroStar Poll
84
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Jul 19, 04:00 PM
તંદુરસ્ત મરચાંના પાકને જાળવવા માટે પ્રતિકારક જંતુનાશકો છંટકાવ કરો
ખેડૂતનું નામ: શ્રી મોહન પટેલ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : થાયોમેથોક્ષામ 25% ડબલ્યુજી @ 10 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
86
5
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Jul 19, 10:00 AM
પપૈયાના મુખ્ય રોગ અને તેનું નિયંત્રણ
પપૈયા એ એક મહત્વપૂર્ણ ફળ છે જે વિશ્વના ઉષ્ણકટિબંધીય વિસ્તારમાં ઉગાડવામાં આવે છે. આ કેળ પછી, પ્રતિ એકમ વધુ ઉપજ આપનાર ઔષધીય ગુણધર્મોથી ભરપૂર છોડ છે. પંચરંગીયો રોગ: છોડમાં...
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
77
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Jul 19, 06:00 PM
વરસાદી સિઝનમાં લાભદાયી પશુપાલન માટેની સલાહ
વરસાદની મોસમના સંભવિત લાભો વચ્ચે, ચોક્કસ સાવચેતીઓ છે કે જે ખાસ કરીને પશુપાલકો દ્વારા સંભાળ લેવી જોઈએ. જો ખેડૂત સાવચેત ન હોય, તો પ્રાણીઓ રોગો થી મૃત્યુ પામે છે. તેથી,...
પશુપાલન  |  www.vetextension.com
91
0
વધુ જુઓ