Looking for our company website?  
ડાંગરના કંટીના ચૂસિયા વિષે વધુ જાણો
આ જીવાતના શરીરમાંથી ખાસ પ્રકારની અણગમતી વાસ આવતી હોવાથી “ગંધી બગ” તરીકે ઓળખાય છે. તેના બચ્‍ચાં તથા પુખ્‍ત કીટક કંટીમાં દૂધે ભરાયેલા દાણામાંથી રસ ચૂસે છે. પરિણામે આવા...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
11
0
આદુમાં ફૂગનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી રામદાસ કુબેર રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68% ડબલ્યુપી @ 30 ગ્રામ + કાંસુગામાયસિન 3% એસએલ @ 25 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
104
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Oct 19, 12:00 PM
પશુના પગની ખરી નું રાખો ધ્યાન
ઘરે બંધાતા ગાય-ભેસમાં પગની ખરી નિયમિત રીતે કાપવાની ટેવ રાખવી જોઈએ. ખરી વધી જવાથી પશુને ચાલવામાં તકલીફ થાય છે, પશુ લંગડાતું ચાલે છે અને તેને દુખાવો પણ થાય છે.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
96
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Oct 19, 10:00 AM
શું તમે જાણો છો?
1. વિશ્વમાં ચીન સૌથી મોટો મગફળી ઉત્પાદક દેશ છે. 2. ભારતીય ભૂમિ વિજ્ઞાન સંસ્થા મધ્ય પ્રદેશના ભોપાલમાં સ્થિત છે. 3. ગુલાબ ખાસ એક કેરીની જાત છે જેમાં લાલ રંગના ફળ...
રમૂજી  |  ટાઈમપાસ
25
0
ભીંડામાં શીંગ કોરી ખાનાર ઇયળ
કૂમળી વિકસતી શીંગોમાં ઉતરી અંદર રહી નુકસાન કરે છે. શીંગો બેડોળ-વાંકી બની જાય છે. ઉપદ્રવની શરુઆતે બેસીલસ થુરીન્જીનેસીસ નામના જીવાણુંનો પાવડર @ 20 ગ્રા. અથવા બ્યુવેરિયા...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
62
3
કોબીજ ની સારી ગુણવત્તા માટે યોગ્ય પોષક વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ: શ્રી સમીર બિસ્વ રાજ્ય: પશ્ચિમ બંગાળ સલાહ : 20 ગ્રામ પ્રતિ પંપ સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
114
0
દાડમમાં ફળ કોરી ખાનાર ઈયળનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન
દાડમની ખેતી મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, મધ્ય પ્રદેશ, રાજસ્થાન, છતીસગઢ, ઓરિસ્સા, આંધ્ર પ્રદેશ, હિમાચલ પ્રદેશ અને કર્નાટક જેવા રાજ્યોમાં થાય છે. આ બધા રાજ્યોમાં મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
74
2
કપાસના પાન ઉપર કાળી ફૂગ દેખાય છે?
મોલોમાંથી ઝરતા દ્રવ્યને કારણે પાન ઉપર કાળી ફૂગનો વિકાસ થવાથી છોડની પ્રકાશસંશ્વલેષણની ક્રિયા અવરોધાય છે. હવામાં ભેજનું પ્રમાણ 80%થી વધુ હોય તો આ જીવાતનો ઉપદ્રવ વધારે...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
135
22
હળદર ના પાકમાં પોષક તત્ત્વોની ઉણપ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. અંદિમ રાજેશ રાજ્ય: તેલંગાણા સલાહ: ફેરસ સલ્ફેટ 19% @ 30 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ અને 19:19:19 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું જોઈએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
158
3
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Oct 19, 12:00 PM
પશુધન સ્વાસ્થ્ય
પશુને પીવાના સ્વચ્છ પાણીની વ્યવસ્થા રાખવી જોઈએ. પ્રદુષિત પાણીથી પશુને દુર રાખવું. પ્લાસ્ટિકની થેલીઓમાં કચરો ગાંઠવાળીને ન નાખવો.
પશુપાલન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
110
0
પાણીના સંગ્રહ માટે ખેત તળાવ
• દુષ્કાળ દરમ્યાન ખેડુતો માટે ખેત તળાવ એક વરદાન છે. • તે ખેતીની પ્રવૃત્તિમાં મૂલ્યવર્ધક છે,તળાવમાંથી પાણી પશુધન તેમજ પાકના સિંચાઈ માટે ઉપયોગી છે. • તળાવ મારફતે મત્સ્યઉદ્યોગ...
આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિ  |  પ્રભાત માલવીયા
196
3
ભીંડામાં તડતડિયાનું નિયંત્રણ
તડતડિયા પાનની અંદર ઇંડા મૂકતા હોવાથી આ અવસ્થા જોઇ શકાતી નથી. તેમાથી નીકળતા બચ્ચાં અને પુખ્ત બંન્ને પાનમાંથી રસ ચૂસતા હોવાથી પાન કોડિયા જેવા થઇ જાય છે. નિયંત્રણ માટે...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
98
5
દાડમ પર ફૂગનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી અમોલ નામદે રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર ઉપાય : ટેબ્યુકોનાઝોલ 25.9 % EC@15 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
150
16
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Oct 19, 10:00 AM
શું તમે સુક્ષ્મજીવોનું સ્વાસ્થ્ય વધારવા અને જમીનના પોષક તત્વોનું સંરક્ષણ કરવા અને જમીનનું તાપમાન ઘટાડવા માટે તમે કવર પાક ઉગાડો છો?
જો હા, તો ઉપર આપેલા પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લીક કરો.
હા કે ના  |  AgroStar Poll
269
5
ટામેટામાં ફળમાંથી રસ ચૂસનાર ફૂદા વિષે જાણો
આ ફૂદાની ઇયળ વાડ –વેલા-નિંદામણ ઉપર નભે છે, કોઇ પાકને નુકસાન કરતી નથી. ફૂદા રાત્રી દરમ્યાન ફળમાં કાણૂ પાડી રસ ચૂસે છે અને તેની આજુબાજુનો ભાગ પોચો પડે છે. ફૂદાએ પાડેલ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
143
12
એરંડામાં પાન ખાનાર ઈયળનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી મયુર રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ: ઇમામેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસજી @ 8 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
194
6
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Oct 19, 12:00 PM
પશુધન સ્વાસ્થ્ય
ઉપાય૧: જંતુનાશક દવા છાંટેલા શાકભાજી-ચારા નિરવા ના જોઈએ અથવા બરાબર ચોખ્ખા પાણીથી સાફ કરીને આપવા જોઈએ. પશુપાલકે પશુને ઔદ્યોગીક પ્રદૂષણવાળા વિસ્તારમાં ચરવા માટે જવા દેવા...
પશુપાલન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
52
0
પાકમાં સલ્ફરનું મહત્વ
• સલ્ફર પાક માટેનું સૌથી આવશ્યક ગૌણ તત્વોમાંનું એક છે. • તેનો ઉપયોગ ફૂગનાશક અને જંતુનાશક તરીકે પણ થાય છે. • સલ્ફર પાકના વિકાસ માટે મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે પ્રકાશસંશ્લેષણની...
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
276
10
કપાસમાંમિલીબગના અટકાવ માટે શુ કરશો?:
શરુઆતે ફક્ત ઉપદ્રવિતછોડ ઉપર જ દવા છાંટો અને આગળ વધતા અટકાવો. વધુ ઉપદ્રવિત છોડને ખેતરમાંથી ખેંચી લઇ બહાર જમીનમાં દાટી દો. કીડીઓ આને ફેલાવામાં મદદ કરતી હોવાથી કીડીના...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
159
31
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Oct 19, 06:30 PM
જાણો, પશુના વિયાણ પહેલાના સંકેત
પશુઓમાં વિયાણ ના સંકેતો પશુપાલક માટે જરૂરી છે કે તેઓ પશુઓના વર્તનને સમજે, જેથી તેઓ સરળતાથી તેમની સમસ્યાઓ જાણી અને નિદાન કરી શકે. બધા પશુ સામાન્ય સ્થિતિમાં ન હોય તો...
પશુપાલન  |  કિસાન સમાધાન
310
8
વધુ જુઓ