Looking for our company website?  
ડુંગળીના પાકમાં રોગ અને પોષક તત્વોનું વ્યવસ્થાપન
ખેડુતનું નામ - શ્રી સિદ્ધારામ બિરાદર રાજ્ય- કર્ણાટક સલાહ - મેન્કોઝેબ 75% ડબલ્યુપી @ 30 ગ્રામ અને ત્યારબાદ 19:19:19 @ 75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
398
48
ચણાના ઉત્પાદન માટે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ
ભારતમાં ચણા નું વાવેતર મુખ્યત્વે મધ્ય પ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, ગુજરાત અને બિહારમાં કરવામાં આવે છે. દેશના કુલ ચણાના ઉત્પાદન માંથી લગભગ 92...
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
353
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Nov 19, 06:30 PM
પશુપાલન કેલેન્ડર: નવેમ્બર માં ધ્યાન રાખવાની બાબતો
આ સમયમાં ઠંડીની સિઝનમાં શરૂ થઇ જાય છે, જેથી પશુપાલકે તેના પશુ પ્રત્યે ખાસ ધ્યાન આપવું પડે છે. તો ચાલો જાણીએ કે આ મહિનામાં ધ્યાન રાખવાની બાબતો પર.
પશુપાલન  |  NDDB
164
0
સ્વસ્થ અને આકર્ષક ગલગોટા નું ખેતર
ખેડુતનું નામ - શ્રી પ્રવિણ ભાઈ રાજ્ય- ગુજરાત સલાહ - સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો @ 20 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
220
11
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Nov 19, 12:00 PM
આફરો ચડવાની સમસ્યાનો ઘરેલું ઉપાય
૫૦૦ ગ્રામ ખાવાના તેલમાં ૨૫ ગ્રામ ટરપેન્ટાઈન તેલ નાખવુ અને મીશ્ર કરીને નાળ વડે પીવડાવવુ જોઈએ. ઉપરોક્ત ઉપચાર કરીને પશુને થોડો ચલાવવુ જોઈએ. ઉપરોક્ત ડોઝ પુખ્ત વયના પશુ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
328
0
ધાન્ય પાકોમાં જૈવિક ખાતરથી બીજ માવજત
જૈવિક ખાતરો સુક્ષ્મજીવોના અસરકારક વાહક છે. તેમાં ઉપયોગી બેક્ટેરિયા, ફૂગ, શેવાળનું મિશ્રણ હોય છે અને જમીનમાં સુક્ષ્મજીવોની ક્રિયામાં વધારો કરીને ખાદ્ય પાકના ઉત્પાદનમાં...
જૈવિક ખેતી  |  KVK Mokokchung, Nagaland
93
0
હળદરમાં પોષક તત્ત્વોની ઉણપ
ખેડૂત નામ: અનિલ કુમાર રાજ્ય: તેલંગાણા ઉપાય : પ્રતિ પંપ 19:19:19 @ 75 ગ્રામ અને @ 20 ગ્રામ સુક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો નો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
139
28
તુરીયામાં ચુસીયા જીવાતનો ઉપદ્રવ
ખેડૂત નામ: પૂરમ નારાયણ રાજ્ય: તેલંગાણા ઉપાય: ઇમીડાક્લોપ્રિડ 70% ડબલ્યુજી @ 7 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
95
9
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Nov 19, 12:00 PM
પશુમાં આફરો ચડવાની બીમારી
વાગોળતા પશુઓમાં (ગાય-ભેસ) આફરો ચડવાની સમસ્યા જોવા મળે છે. આ રોગમાં પશુના પેટમા ગેસનો વધુ પડતો ભરાવો થઈ જાય છે. કેટલીક વખત જો પશુ વધુ પડતુ આફરી ગયુ હોય, તો એકદમ નીચે...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
223
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Nov 19, 10:00 AM
શું તમે જાણો છો?
1. આધારકર સંશોધન સંસ્થાનું મુખ્ય મથક મહારાષ્ટ્રના પુણેમાં છે. 2. ભારત વિશ્વનો સૌથી મોટો મસાલા ઉત્પાદક દેશ છે. 3. જ્યારે ફળ કાપવામાં આવે છે, ત્યારે પોલિફેનોલ ઓક્સિડેસ...
રમૂજી  |  ટાઈમપાસ
69
0
તુવેર પાકમાં ફૂલ ખરવાની સમસ્યા
ખેડૂત નામ: મહેશકુમાર રાજ્ય: તેલંગાણા ઉપાય : ફૂલ ખરતા અટકાવવા માટે ચિલેટેડ બોરોન @ 15 ગ્રામ અને કેલ્શિયમ 15 ગ્રામ નો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
310
0
ઘઉંને ઉધઇથી બચાવવા માટે વાવતા પહેલા બીજ ની માવજત
ભારતના મોટાભાગના રાજ્યોમાં ઘઉં શિયાળુ ધાન્ય પાક તરીકે લેવામાં આવે છે. ઘઉંનો પાક પિયત કે બિન પિયત તરીકે લેવામાં આવે છે. આ વર્ષે ચોમાસું સારુ રહ્યુ અને વરસાદ...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
477
70
મરચાંની સારી ગુણવત્તા માટે યોગ્ય પોષણ વ્યવસ્થાપન
ખેડૂત નામ - શ્રી બારીયા ચેતન રાજ્ય- ગુજરાત સલાહ - પ્રતિ એકર 13:40:13 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું અને પ્રતિ પંપ @ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
421
30
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
30 Oct 19, 12:00 PM
ગાભણ પશુ ની દેખરેખ
6-7 મહિનાના ગાભણ પશુ ને ચરાવવા માટે બહાર ન લઇ જવા જોઈએ. તેમને ઉભા રહેવા અને બેસવા માટે યોગ્ય જગ્યા મળવી જોઈએ.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
340
0
લસણની કાપણી કરવાનું મશીન
• આ મશીન દ્વારા લસણની વિવિધ જાતોની કાપણી કરી શકાય છે. • ચાસ અને છોડની વચ્ચેના અંતર અનુસાર કટિંગ બ્લેડ ને ગોઠવી શકાય છે. • કન્વેયર પટ્ટા દ્વારા લસણની લણણી...
આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિ  |  ASA-LIFT
83
0
કોબીજ પર ફૂગનો ઉપદ્રવ
ખેડૂત નામ -શ્રી યોગેશ રાજ્ય-કર્ણાટક સલાહ - ટેબ્યુકોનાઝોલ 250 ઇસી 25.9% @15 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
121
15
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Oct 19, 10:00 AM
શું તમે ફળપાકમાં ફળ માખીનું નિયંત્રણ કરવા ઝેર ખાદ્ય નો ઉપયોગ કરો છો?
જો હા, તો ઉપર આપેલા પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લીક કરો.
હા કે ના  |  AgroStar Poll
204
0
રીંગણમાં ચુસીયા જીવાતના સંક્રમણના કારણે મંદ વિકાસ
ખેડૂત નામ - શ્રી એસ.બી.કારજાનગી રાજ્ય- કર્ણાટક ઉપાય - થાયોમેંથોકઝામ 25% WG @ 10 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
353
37
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Oct 19, 12:00 PM
દુધારું પશુ ની દેખભાળ
દુધારું પશુ માં મુખ્યત્વે સંક્રમણ દૂધ દોહન વખતે થાય છે. માટે જરૂરી છે જે દોહન સમયે પશુનું રહેઠાણ, દૂધ દોહનાર વ્યક્તિ, વાસણ અને આસપાસ ના વિસ્તારની સાફ સફાઈ રહે, જેનાથી...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
1331
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Oct 19, 06:30 PM
પશુઓ માટે આદર્શ રહેઠાણ
• સામાન્ય રીતે પશુઓનું રહેઠાણનું સ્થળ માનવ આવાસથી થોડું દુર હોય તે આદર્શ બાબત છે. • રહેઠાણના બાંધકામની જમીન આસપાસના વિસ્તાર કરતા થોડી ‌‍ઉચાણવાળી અને સમથળ...
પશુપાલન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
340
0
વધુ જુઓ