Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Nov 19, 12:00 PM
બકરાપાલન એક વ્યવસાય
બકરાપાલન પણ પશુપાલકો માટે આશીર્વાદરૂપ વ્યવસાય ગણાવી શકાય. ખાસ તો બકરાના ખોરાક બાબતમાં પશુપાલકે ઝાઝી ચિંતા કરવાની રહેતી નથી. બકરા જમીન પરની મોટાભાગની વનસ્પતિઓ ખાય શકવા...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
278
0
તુવેર પાકમાં પાંદડા ખાનારા ઈયળનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. મનમોહનસિંહ ચંદ્રવંશી રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ: ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબલ્યુજી @ 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
119
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Nov 19, 10:00 AM
શું તમે જાણો છો?
1. રાષ્ટ્રીય પાદમ આનુવંશિક સંસાધન બ્યુરો નવી દિલ્હીમાં સ્થિત છે. 2. કાશી લાલિમા એક લાલ ભીંડા ની જાત છે જેને ભારતીય શાકભાજી સંશોધન સંસ્થા દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવી છે. 3....
રમૂજી  |  ટાઈમપાસ
66
0
ફ્લાવરની સારી વૃદ્ધિ માટે પોષક તત્વોનું વ્યવસ્થાપન
ખેડુતનું નામ - શ્રી નીતિન ભોરે રાજ્ય- મહારાષ્ટ્ર સલાહ - સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો @ 20 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
205
17
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Nov 19, 12:00 PM
પશુમાં આંચળ ફાટવાની સમસ્યા સામે ઉપાય
આંચળમાં પડતા ચીરા અટકાવવા માટે ખાસ તો દૂધ દોહનારના નખ કાપેલા હોવા જોઈએ. હાથમાં વીટી પહેરવી ન જોઈએ.દૂધ દોહ્યા બાદ આંચળને ચોખ્ખા પાણી અને પી.પી. (પોટેશિયમ પર્મેંગેનેટ)...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
217
0
તુવેરમાં શીંગકોરી ખાનાર ઇયળોનું વ્યવસ્થાપન
તુવેર એક કઠોળ વર્ગનો પાક છે જે ભારતના મોટા ભાગના રાજ્યોમાં વવાય છે. કેટલીક જ્ગ્યાએ મકાઇ અને કપાસ જેવા પાક સાથે તુવેર એક આંતરપાક તરીકે પણ લેવાય છે. તુવેરનો પાક ફૂલ અવસ્થાએ...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
69
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Nov 19, 04:00 PM
આકર્ષક અને નિંદણમુક્ત રીંગણનું ખેતર
ખેડૂત નામ: શ્રી નિખિલ ચૌધરી રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ: પ્રતિ એકર 19:19:19 @ 3 કિલો ખાતર આપવું જોઈએ અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો @ 20 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
227
13
કૃષ્ના ફળ( પેશન)નીખેતી
• કૃષ્ના ફળ એક વેલવાળો છોડ છે. સિમેન્ટના થાંભલાની બાજુમાં છોડ રોપી તેને ઢાંકી દેવામાં આવે છે. • જ્યારે સારી વૃદ્ધિ થાય છે ત્યારે તેના ઉપરથી લેયર દૂર કરીને તાર સાથે...
આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિ  |  નોલ ફાર્મ
182
0
હળદરના મહત્તમ ઉત્પાદન માટે યોગ્ય પોષણ વ્યવસ્થાપન
ખેડુતનું નામ - શ્રી તિરૂપતિ વિલાસ રાજ્ય- મહારાષ્ટ્ર સલાહ - પ્રતિ એકર 13:40:13 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો @ 20 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
224
18
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Nov 19, 12:00 PM
પશુમાં આંચળ ફાટવાની સમસ્યા
શિયાળામાં જો આપણા પશુને (ગાય-ભેસ) ઠંડીથી બરાબર રક્ષણ આપવામાં ના આવે અને ભોંયતળિયાની સ્વચ્છતા જાળવવામાં ના આવે, તો જીવાણુંઓના ઉપદ્રવથી પશુના આંચળ ફાટી જાય છે. આંચળની...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
150
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Nov 19, 10:00 AM
શું તમે રવિ સીઝનના પાકની વાવણી શરૂ કરી છે?
જો હા, તો ઉપર આપેલા પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લીક કરો.
હા કે ના  |  AgroStar Poll
901
0
ડુંગળીના પાકમાં રોગ અને પોષક તત્વોનું વ્યવસ્થાપન
ખેડુતનું નામ - શ્રી સિદ્ધારામ બિરાદર રાજ્ય- કર્ણાટક સલાહ - મેન્કોઝેબ 75% ડબલ્યુપી @ 30 ગ્રામ અને ત્યારબાદ 19:19:19 @ 75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
329
34
ચણાના ઉત્પાદન માટે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ
ભારતમાં ચણા નું વાવેતર મુખ્યત્વે મધ્ય પ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, ગુજરાત અને બિહારમાં કરવામાં આવે છે. દેશના કુલ ચણાના ઉત્પાદન માંથી લગભગ 92...
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
326
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Nov 19, 06:30 PM
પશુપાલન કેલેન્ડર: નવેમ્બર માં ધ્યાન રાખવાની બાબતો
આ સમયમાં ઠંડીની સિઝનમાં શરૂ થઇ જાય છે, જેથી પશુપાલકે તેના પશુ પ્રત્યે ખાસ ધ્યાન આપવું પડે છે. તો ચાલો જાણીએ કે આ મહિનામાં ધ્યાન રાખવાની બાબતો પર.
પશુપાલન  |  NDDB
153
0
સ્વસ્થ અને આકર્ષક ગલગોટા નું ખેતર
ખેડુતનું નામ - શ્રી પ્રવિણ ભાઈ રાજ્ય- ગુજરાત સલાહ - સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો @ 20 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
191
5
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Nov 19, 12:00 PM
આફરો ચડવાની સમસ્યાનો ઘરેલું ઉપાય
૫૦૦ ગ્રામ ખાવાના તેલમાં ૨૫ ગ્રામ ટરપેન્ટાઈન તેલ નાખવુ અને મીશ્ર કરીને નાળ વડે પીવડાવવુ જોઈએ. ઉપરોક્ત ઉપચાર કરીને પશુને થોડો ચલાવવુ જોઈએ. ઉપરોક્ત ડોઝ પુખ્ત વયના પશુ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
275
0
ધાન્ય પાકોમાં જૈવિક ખાતરથી બીજ માવજત
જૈવિક ખાતરો સુક્ષ્મજીવોના અસરકારક વાહક છે. તેમાં ઉપયોગી બેક્ટેરિયા, ફૂગ, શેવાળનું મિશ્રણ હોય છે અને જમીનમાં સુક્ષ્મજીવોની ક્રિયામાં વધારો કરીને ખાદ્ય પાકના ઉત્પાદનમાં...
જૈવિક ખેતી  |  KVK Mokokchung, Nagaland
92
0
હળદરમાં પોષક તત્ત્વોની ઉણપ
ખેડૂત નામ: અનિલ કુમાર રાજ્ય: તેલંગાણા ઉપાય : પ્રતિ પંપ 19:19:19 @ 75 ગ્રામ અને @ 20 ગ્રામ સુક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો નો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
120
16
તુરીયામાં ચુસીયા જીવાતનો ઉપદ્રવ
ખેડૂત નામ: પૂરમ નારાયણ રાજ્ય: તેલંગાણા ઉપાય: ઇમીડાક્લોપ્રિડ 70% ડબલ્યુજી @ 7 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
75
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Nov 19, 12:00 PM
પશુમાં આફરો ચડવાની બીમારી
વાગોળતા પશુઓમાં (ગાય-ભેસ) આફરો ચડવાની સમસ્યા જોવા મળે છે. આ રોગમાં પશુના પેટમા ગેસનો વધુ પડતો ભરાવો થઈ જાય છે. કેટલીક વખત જો પશુ વધુ પડતુ આફરી ગયુ હોય, તો એકદમ નીચે...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
215
0
વધુ જુઓ