Looking for our company website?  
કોબીજ ના પાકમાં ફૂગ નું સંક્રમણ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી કૃષ્ણ પવાર રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ : મેટાલેક્સિલ 4 % + મેન્કોજેબ 64 @ 30 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
8
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Nov 19, 01:00 PM
પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન યોજનાનો સમયગાળો 30 નવેમ્બર સુધી
પુણે - પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન યોજનાનો હપ્તો પ્રાપ્ત કરવા માટે આધાર કાર્ડ લિંક ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે, સરકારે આ માટે 30 નવેમ્બર, 2019 ની સમયમર્યાદા નક્કી કરી છે....
કૃષિ વાર્તા  |  પ્રભાત
36
0
ફેરોમેન ટ્રેપ: વાપરતી વખતે રાખવાની કેટલીક કાળજીઓ
ખેડૂતો જીવાતના નિયંત્રણ માટે મોટેભાગે જંતુનાશક દવા ઉપર આધાર રાખતા હોય છે. કેટલીકવાર બિનજરુરી અને આડેધડ અને વધારે માત્રામાં ઉપયોગ કરતા હોવાથી તેનાથી પર્યાવરણ...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
28
0
કપાસમાં તડતડિયા:
ખેડૂતો આ જીવાતને લીલી પોપટી તરીકે ઓળખે છે, જેને અડકતા હંમેશા ત્રાસા ચાલે. આના નુકસાનથી પાનની ધારો પીળી પડવા માંડે છે અને છેવટે પાન કોકડાઇ જઇ કોડિયા જેવા થઇ જાય છે....
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
26
0
તુવેર પાકમાં મીલીબગનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. દિપક તડવી રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ: પ્રોફેનોફોસ 25 મિલી પ્રતિ પંપ સાથે સારી ગુણવત્તાવાળું સિલિકોનયુક્ત સ્ટીકરને ઉમેરી છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
87
0
ઘઉં અને કઠોળની વાવણી પ્રારંભિક તબક્કે પાછળ
દેશના ઘણા રાજ્યોમાં પૂર અને કમોસમી વરસાદના કારણે પાકની વાવણી પર અસર પડી છે. મુખ્ય રવી પાક ઘઉંની સાથે કઠોળનું વાવેતર પ્રારંભિક તબક્કે પાછળ છે, તેમ છતાં, તેલીબિયાંનો...
કૃષિ વાર્તા  |  આઉટલુક એગ્રીકલ્ચર
58
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Nov 19, 12:00 PM
ઝાડા અથવા અતિસારની બીમારી
ખાસ કરીને નાના બચ્ચાઓમાં આ રોગ વધારે જોવા મળે છે, જો કે દરેક પશુને આ રોગ થઈ શકે છે. ચુનાનુ નિતર્યુ પાણી અડધા લીટર જેટલું લઈ તેમા ૧૦ ગ્રામ કાથો અને ૧૦ ગ્રામ સુંઠનો પાવડર...
આજ ની સલાહ  |  એગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
74
0
લસણ વાવવા માટેનું આધુનિક મશીન
• આ આધુનિક મશીનથી લસણ વાવવા માટે લસણની કળીઓને અલગ કરવી. • અંકુરણ શક્તિ વધારવા માટે રાસાયણિક દવા સાથે માવજત કરીને છાયા માં સૂકવવામાં આવે છે. • આ મશીન સાથે પાયાના...
આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિ  |  Yurii81 Vorobiov
859
0
લીંબું-મોસંબીમાં પાનકોરિયાનો ઉપદ્રવ
ઇયળ પાનના બે પડ વચ્ચે રહી સર્પાકાર બોગદું બનાવી અંદરનો ગર્ભ ખાય છે. નુકસાનવાળો ભાગ સફેદ ચળકતો દેખાય છે. બોગદામાં હલનચલન કરતી ઇયળ પણ જોઇ શકાય છે. આ જીવાત બળિયા ટપકાંના...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
27
0
ડુંગળીના પાકમાં ફૂગ અને ચુસીયા જીવાતનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી ધર્મેન્દ્ર કુશવાહ રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ: ઇમીડાક્લોપ્રિડ 70% ડબલ્યુજી @ 7 ગ્રામ અને કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મેન્કોઝેબ 63% ડબલ્યુપી @ 35 ગ્રામ પ્રતિ છંટકાવ...
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
109
8
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Nov 19, 01:00 PM
વધતા ભાવો અંકુશમાં રાખવા કેન્દ્ર સરકાર ૧ લાખ ટન ડુંગળીની આયાત કરશે
નવી દિલ્હી- લોકોને સસ્તા ભાવે ડુંગળી પૂરી પાડવા સરકાર ડુંગળીની આયાત કરશે. MMTC દ્વારા ડુંગળીની આયાત કરાશે અને સરકારી સંસ્થા નાફેડ દ્વારા તેનું વિતરણ કરાશે. બજાર પર...
કૃષિ વાર્તા  |  લોકમત
52
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Nov 19, 10:00 AM
શું તમે તમારા પશુઓને સમતોલ પશુઆહાર ખવડાવો છો?
જો હા, તો ઉપર આપેલા પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લીક કરો.
હા કે ના  |  AgroStar Poll
196
0
એરંડા પાકમાં કાતરા ઈયળની સંક્રમણ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. તુષાર પાટીલ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: કવીનાલફોસ 25 ઇસી @ 1 લિટર દવા 700 થી 900 લીટર પાણીમાં દ્રાવણ બનાવી પ્રતિ હેક્ટર પાક ઉપર છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
36
0
2022 સુધીમાં દેશમાંથી કૃષિ ઉત્પાદનોની નિકાસ 60 અબજ ડોલર થશે!
કૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ઓથોરિટી (અપેડા) ના પ્રમુખ પવનકુમાર બડઠાકૂરે જણાવ્યું હતું કે નવી કૃષિ નિકાસ નીતિ 2022 સુધીમાં દેશના કૃષિ ઉત્પાદનોની નિકાસ...
કૃષિ વાર્તા  |  આઉટલુક એગ્રીકલ્ચર
48
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Nov 19, 12:00 PM
પશુઓમાં જોવા મળતો સામાન્ય અપચો
પશુના ખોરાકમાં અચાનક ફેરફાર કરવામા આવે, કે હલકી કક્ષાનુ ઘાસ ખવડાવવામાં આવે, અથવા સરખી રીતે પચે નહિ તેવો આહાર આપવામા આવે, ત્યારે સામાન્ય અપચાની સમસ્યા અવારનવાર પશુઓમા...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
65
0
બટાકાની ખેતી ની વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ
બટાકા એક એવો પાક છે જે ધાન્ય પાકોની સરખામણીમાં એકમવિસ્તાર અને ઓછા સમયમાં વધુ ઉત્પાદન આપે છે.ડાંગર,ઘઉં, શેરડી બાદ ક્ષેત્રફળમાં બટાકાનું ચોથું સ્થાન છે.
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
132
3
ગુલાબમાં થ્રીપ્સ દેખાતી હોય તો આ માવજત કરો
થ્રીપ્સને લીધે પાન ઉપર ભૂખરાં બદામી ધાબા જોવા મળે અને ઉપદ્રવિત કળીઓ બરાબર ખીલતી નથી. આ માટે ખીલ્યા વગરની કળીઓનો છોડના ૫ થી ૬ સે.મી.ની ડાળી સાથે કાપી બાળીને નાશ કરો....
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
43
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Nov 19, 06:30 PM
જાણો, પશુમાં પથરી ના લક્ષણો અને તેની સારવાર
બદલાતા સમય પ્રમાણે નવી બીમારી ની અસર પશુઓ ઉપર પણ પડી રહી છે. એવી જ બીમારી માની એક છે પથરીની બીમારી. પથરીની બાબતમાં આપણી સમજ સામાન્ય રીતે મર્યાદિત છે. પશુમાં પથરી વિશે...
પશુપાલન  |  કૃષિ જાગરણ
205
0
બટાકાના પાકનો યોગ્ય વિકાસ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. વિક્કી પવાર રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ: પ્રતિ પંપ @ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
118
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Nov 19, 01:00 PM
ખરીફ ડુંગળીના ઉત્પાદનમાં 40 ટકાનો ઘટાડો - પાસવાન
નવી દિલ્હી- આ વર્ષે વરસાદના અભાવે દેશના કેટલાક ભાગોમાં ડુંગળીનું ઉત્પાદન ઘટ્યું છે. આને કારણે ખરીફ ડુંગળીના ઉત્પાદનમાં 30 થી 40 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. ત્યાં જ, દેશના કેટલાક...
કૃષિ વાર્તા  |  સકાલ
191
0
વધુ જુઓ