AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Jul 19, 04:00 PM
કારેલામાં ચુસીયા જીવાતનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી ડેનિસ ઇરીદારાજ રાજ્ય - તમિલનાડુ ઉપાય - ક્લોરપાયરીફોસ 50% + સાયપર સાયપરમેથ્રિન 5% @ 30 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
33
1
માંગ વધવાથી ઘઉંના ભાવોમાં આવી તેજી
ઘઉંની માંગમાં વધારો થયો હોવાથી તેની કિંમતો વધી છે. મકાઈની અછતને લીધે મરઘાં ફીડ ઉત્પાદકો ઘઉંની ખરીદી કરી રહ્યા છે. સાથે સરકારે ઓપન માર્કેટ સેલ્સ સ્કીમ (ઓએમએસએસ) હેઠળ...
કૃષિ વર્તા  |  આઉટલુક એગ્રીકલ્ચર
11
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Jul 19, 10:00 AM
ખેતરમાં વાવણી કરતા પહેલાં તમે બીજ સારવાર પદ્ધતિને અનુસરો છો?
જો હા, તો ઉપર આપેલા પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લીક કરો.
હા કે ના  |  AgroStar Poll
136
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Jul 19, 04:00 PM
ભીંડાના પાકમાં ચુસીયા જીવાતનું સંક્રમણ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી પ્રફુલ્લા ગજભીયે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર ઉપાય - ઇમીડાક્લોપ્રીડ 17.8 એસએલ @ ૧૫ મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
106
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Jul 19, 01:00 PM
હવામાન વિભાગની નવી વેબસાઇટ
મુંબઈ, હવામાન, આબોહવા, ધરતીકંપ અને ચક્રવાત વિશે આગાહી કરવા માટે કેન્દ્રીય ભારતીય મોસમ વિભાગની નવી વેબસાઇટ ઓગસ્ટથી શરૂ થશે.કેન્દ્રિય ભૂ- વિજ્ઞાન મંત્રાલયે આ માહિતી આપી...
કૃષિ વર્તા  |  લોકમત
74
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Jul 19, 10:00 AM
દૈનિક જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે કોઈ વેપારની દૃષ્ટિ થી ખેતી !
થોડા મહિના પહેલા અમે નેધરલેન્ડના ખેડૂતોને મળવાની તક મળી. તેથી, ખેડૂતોની કૃષિ પદ્ધતિઓ ખૂબ જ બારીકાઇથી જોઈ. ખાસ કરીને, ખેડૂત પીવા માટે સાદા નળના પાણીનો ઉપયોગ કરે છે,...
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
106
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Jul 19, 06:30 PM
પશુની ખરીદી વખતે ધ્યાન રાખવાના મુદ્દા
મોટાભાગના પશુપાલક બીજી જગ્યાએથી ઉંચી કિંમત આપીને પશુ ખરીદી કરતા હોય છે. પરંતુ પછીથી ખબર પડે છે કે દૂધનું ઉત્પાદન તેટલું જ નથી જેટલું વચેટિયા, વેપારીએ કે પશુપાલકે જણાવ્યું...
પશુપાલન  |  ગૉંવ કનેક્શન
281
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Jul 19, 04:00 PM
કપાસના પાકમાં મગફળીનો આંતરપાક
ખેડૂતનું નામ - શ્રી શૈલેષ રાજ્ય - ગુજરાત સલાહ - પંપ દીઠ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષણતત્વોનો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
169
3
ઓસ્ટ્રેલિયા-ભારતે પશુ આરોગ્ય ચિકિત્સા ની નવી શરૂઆત કરી
ઓસ્ટ્રેલિયા અને ભારત તાજેતરમાં ભારતમાં ઓસ્ટ્રેલિયન બ્રીડના ઘેટાં નિકાસ કરવા માટે એક નવી પશુ આરોગ્ય ચિકિત્સા પ્રોટોકોલને અંતિમ નિર્ણય આપ્યો. ઓસ્ટ્રેલિયન ઉચ્ચાયોગ,નવી...
કૃષિ વર્તા  |  દ ઇકોનોમિક ટાઈમ્સ
9
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Jul 19, 07:00 PM
ડાંગરની ખેતીમાં અઝોલાની મહત્વ
જૈવિક ખાતરના રૂપમાં, અઝોલા વાતાવરણીય નાઇટ્રોજનને પાનમાં સંગ્રહ કરે છે, તેથી તેનો લીલા ખાતરના રૂપમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એવું જોવા મળ્યું છે કે ડાંગરના...
જૈવિક ખેતી  |  http://agritech.tnau.ac.in
116
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Jul 19, 04:00 PM
કાકડીમાં પાન કોરિયાનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી પ્રકાશ પરમાર રાજ્ય: મધ્ય પ્રદેશ સલાહ : નિયંત્રણ હેતુ કાર્ટેપ હાઇડ્રોક્લોરાઇડ 50% એસપી @ 25 મિલિગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
168
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Jul 19, 01:00 PM
કૃષિ ક્ષેત્રમાં થશે પરિવર્તન
નવી દિલ્હી: દેશના કૃષિ ક્ષેત્રે મૂળ પરિવર્તનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ખેડૂતોની ઉપજને બે ઘણી કરવા માટે કૃષિ ક્ષેત્રમાં ખાનગી રોકાણની શક્યતા જોવા માટે ડ્રોન જેવી નવી ટેક્નિકનો...
કૃષિ વર્તા  |  સકાલ
42
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Jul 19, 04:00 PM
સ્વસ્થ ગલગોટાનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ: શ્રી દીપક રાજ્ય: કર્ણાટક સલાહ : પંપ દીઠ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષણતત્વોનો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
269
0
ખરીફ માં ખાદ્ય ઉત્પાદન સ્થિર રહેવાનો અંદાજ
દેશમાં ઘણા રાજ્યોમાં ચાલુ ખરીફમાં વરસાદ સામાન્ય કરતાં ઓછો હોવા છતાં પણ ખાદ્ય ઉત્પાદન પાછલાં વર્ષ જેટલું જ રહેવાનું ધારણા છે, કારણ કે, ડાંગર અને અન્ય પાકોની વાવણીમાં...
કૃષિ વર્તા  |  આઉટલુક એગ્રીકલ્ચર
8
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Jul 19, 10:00 AM
શું તમે જાણો છો?
1. જો પવનની ઝડપ 15 કિ.મી. થી વધુ હોય તો ખેતરમાં ફુગનાશક કે નિંદામણનાશક દવાનો છંટકાવ કરવો નહીં. 2 કેન્દ્રિય ચોખા સંશોધન સંસ્થા કટક માં છે. 3. બટલરે શેરડીમાં લાલ સડા...
રમૂજી  |  ટાઈમપાસ
189
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Jul 19, 04:00 PM
મરચીમાં મહત્તમ ફૂલો માટે ભલામણ કરેલ ખાતર આપો
ખેડૂતનું નામ - શ્રી સંદીપ પાઢરે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - એકર દીઠ 12:61:00 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું જોઇએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
472
8
જૂનમાં ખાદ્ય અને અખાદ્ય તેલોની આયાત 6 ટકા વધી
ખાદ્ય અને અખાદ્ય તેલોની આયાતમાં જૂનમાં 6 ટકા વધી છે, જ્યારે ચાલુ વર્ષ 2018-19 (નવેમ્બરથી ઑક્ટોબર) પ્રથમ 8 મહિના નવેમ્બર -18 થી જૂન -19 દરમ્યાન તેમની આયાતમાં...
કૃષિ વર્તા  |  આઉટલુક એગ્રીકલ્ચર
11
0
સરગવામાં આવતી જીવાતો અને તેનું વ્યવસ્થાપન
સરગવાની ખેતી આર્થિક દ્રષ્ટિએ ખેડૂતોને પોષાતી હોય છે. ચાલો આજે સરગવાની ખેતીમાં આવતી જીવાતો વિષે જાણિએ. પાનકોરીયુ તથા જાળા બનાવનાર ઈયળ, કળી કોરનાર કીડો, ચૂસિયા પ્રકારની...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
196
6
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Jul 19, 04:00 PM
ફૂગથી પ્રભાવીત દાડમ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી નિલેશ દફલ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : ટેબ્યુકોનાઝોલ 25.9% ઇસી @ 1 મિલી પ્રતિ લિટર મુજબ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
210
6
દેશમાં ખરીફ સીઝનની વાવણી 413 લાખ હેકટર વિસ્તારમાં થઇ
નવી દિલ્હી: છેલ્લા અઠવાડિયે દેશના ઘણા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ થયો. તેથી, ખરીફ પાક હેઠળ વાવણી થયેલ વિસ્તાર અત્યાર સુધીમાં 413 લાખ હેકટર સુધી પહોંચ્યું છે. કેન્દ્રીય કૃષિ...
કૃષિ વર્તા  |  કૃષિ જાગરણ
26
0
વધુ જુઓ