AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Jul 19, 04:00 PM
કારેલામાં ચુસીયા જીવાતનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી ડેનિસ ઇરીદારાજ રાજ્ય - તમિલનાડુ ઉપાય - ક્લોરપાયરીફોસ 50% + સાયપર સાયપરમેથ્રિન 5% @ 30 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
33
1
માંગ વધવાથી ઘઉંના ભાવોમાં આવી તેજી
ઘઉંની માંગમાં વધારો થયો હોવાથી તેની કિંમતો વધી છે. મકાઈની અછતને લીધે મરઘાં ફીડ ઉત્પાદકો ઘઉંની ખરીદી કરી રહ્યા છે. સાથે સરકારે ઓપન માર્કેટ સેલ્સ સ્કીમ (ઓએમએસએસ) હેઠળ...
કૃષિ વર્તા  |  આઉટલુક એગ્રીકલ્ચર
11
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Jul 19, 11:00 AM
કપાસના પાન પર લાલ ટપકાંનું નિયંત્રણ
કપાસના પાન પર લાલ ધાબા થવા એ એક છોડની બીમારી છે. તેમાં પાનની કિનારી થી લાલ થવાનું શરૂ થાય છે અને ધીમે ધીમે સંપૂર્ણ લાલ થાય છે અને સૂકાઈ જાય છે અને અંતમાં ખરી જાય છે ...
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
26
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Jul 19, 10:00 AM
ખેતરમાં વાવણી કરતા પહેલાં તમે બીજ સારવાર પદ્ધતિને અનુસરો છો?
જો હા, તો ઉપર આપેલા પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લીક કરો.
હા કે ના  |  AgroStar Poll
136
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Jul 19, 06:00 AM
વરસાદી મોસમમાં પશુઓની સંભાળ
વરસાદમાં માખી અને મચ્છરોથી અનેક બિમારીઓ પશુઓમાં ફેલાતી હોય છે. તેથી આપના પશુઓના શેડ થી માખી અને મચ્છરોને દૂર રાખો અને તેમનો ફેલાવો રોકવા માટે યોગ્ય ઉપાય કરો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
13
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Jul 19, 06:00 PM
આગામી 48 કલાકમાં ગુજરાતમાં કઈ-કઈ જગ્યાએ થશે ધોધમાર વરસાદ?
લાંબા વિરામ બાદ ગુજરાતમાં મેઘરાજાની ફરી એકવાર રી-એન્ટ્રી થઈ છે. સાયક્લોનિક સરક્યુલેશનની બે સિસ્ટમ સક્રિય થઈ ગઈ છે. સાક્લોનિક સરક્યુલેશનની સિસ્ટમ મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાન...
મોનસુન સમાચાર  |  abpasmita.in
31
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Jul 19, 04:00 PM
ભીંડાના પાકમાં ચુસીયા જીવાતનું સંક્રમણ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી પ્રફુલ્લા ગજભીયે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર ઉપાય - ઇમીડાક્લોપ્રીડ 17.8 એસએલ @ ૧૫ મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
106
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Jul 19, 01:00 PM
હવામાન વિભાગની નવી વેબસાઇટ
મુંબઈ, હવામાન, આબોહવા, ધરતીકંપ અને ચક્રવાત વિશે આગાહી કરવા માટે કેન્દ્રીય ભારતીય મોસમ વિભાગની નવી વેબસાઇટ ઓગસ્ટથી શરૂ થશે.કેન્દ્રિય ભૂ- વિજ્ઞાન મંત્રાલયે આ માહિતી આપી...
કૃષિ વર્તા  |  લોકમત
73
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Jul 19, 10:00 AM
દૈનિક જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે કોઈ વેપારની દૃષ્ટિ થી ખેતી !
થોડા મહિના પહેલા અમે નેધરલેન્ડના ખેડૂતોને મળવાની તક મળી. તેથી, ખેડૂતોની કૃષિ પદ્ધતિઓ ખૂબ જ બારીકાઇથી જોઈ. ખાસ કરીને, ખેડૂત પીવા માટે સાદા નળના પાણીનો ઉપયોગ કરે છે,...
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
106
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Jul 19, 06:00 AM
ડાંગરની ફેર રોપણી વખતે
ધરૂના પાનની ટોચો કાપી નાખી રોપણી કરવાથી ગાભમારાની માદા ફૂદીંએ પાનની ટોચ ઉપર મુકેલ ઇંડાંના સમુહનો નાશ થશે. આમ ધરુવાડિયામાં ધરુ ઉપર મૂકેલ ઇંડા ક્યારીમાં આવતા રોકી શકાય છે.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
27
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Jul 19, 06:30 PM
પશુની ખરીદી વખતે ધ્યાન રાખવાના મુદ્દા
મોટાભાગના પશુપાલક બીજી જગ્યાએથી ઉંચી કિંમત આપીને પશુ ખરીદી કરતા હોય છે. પરંતુ પછીથી ખબર પડે છે કે દૂધનું ઉત્પાદન તેટલું જ નથી જેટલું વચેટિયા, વેપારીએ કે પશુપાલકે જણાવ્યું...
પશુપાલન  |  ગૉંવ કનેક્શન
281
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Jul 19, 04:00 PM
કપાસના પાકમાં મગફળીનો આંતરપાક
ખેડૂતનું નામ - શ્રી શૈલેષ રાજ્ય - ગુજરાત સલાહ - પંપ દીઠ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષણતત્વોનો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
169
3
ઓસ્ટ્રેલિયા-ભારતે પશુ આરોગ્ય ચિકિત્સા ની નવી શરૂઆત કરી
ઓસ્ટ્રેલિયા અને ભારત તાજેતરમાં ભારતમાં ઓસ્ટ્રેલિયન બ્રીડના ઘેટાં નિકાસ કરવા માટે એક નવી પશુ આરોગ્ય ચિકિત્સા પ્રોટોકોલને અંતિમ નિર્ણય આપ્યો. ઓસ્ટ્રેલિયન ઉચ્ચાયોગ,નવી...
કૃષિ વર્તા  |  દ ઇકોનોમિક ટાઈમ્સ
9
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Jul 19, 06:00 AM
મરચીમાં થ્રીપ્સના અસરકારક નિયંત્રણ માટે
સ્પીનેટોરામ ૧૧.૭ એસસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા ફીપ્રોનીલ ૫ એસસી ૨૦ મિ.લિ. અથવા સાયન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૦ ઓડી ૩ મિ.લિ. અથવા થાયામેથોક્ષામ ૧૨.૬% + લેમડા સાયહેલોથ્રીન ૯.૫% ઝેડસી ૩ મિ.લિ....
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
22
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Jul 19, 07:00 PM
ડાંગરની ખેતીમાં અઝોલાની મહત્વ
જૈવિક ખાતરના રૂપમાં, અઝોલા વાતાવરણીય નાઇટ્રોજનને પાનમાં સંગ્રહ કરે છે, તેથી તેનો લીલા ખાતરના રૂપમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એવું જોવા મળ્યું છે કે ડાંગરના...
જૈવિક ખેતી  |  http://agritech.tnau.ac.in
116
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Jul 19, 04:00 PM
કાકડીમાં પાન કોરિયાનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી પ્રકાશ પરમાર રાજ્ય: મધ્ય પ્રદેશ સલાહ : નિયંત્રણ હેતુ કાર્ટેપ હાઇડ્રોક્લોરાઇડ 50% એસપી @ 25 મિલિગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
168
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Jul 19, 01:00 PM
કૃષિ ક્ષેત્રમાં થશે પરિવર્તન
નવી દિલ્હી: દેશના કૃષિ ક્ષેત્રે મૂળ પરિવર્તનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ખેડૂતોની ઉપજને બે ઘણી કરવા માટે કૃષિ ક્ષેત્રમાં ખાનગી રોકાણની શક્યતા જોવા માટે ડ્રોન જેવી નવી ટેક્નિકનો...
કૃષિ વર્તા  |  સકાલ
42
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Jul 19, 06:00 AM
ભીંડામાં શીંગ કોરી ખાનાર ઇયળ માટે કઇ દવા છાંટશો?
કાર્ટેપ હાઈડ્રોક્લોરાઈડ ૫૦ એસપી ૨૦ ગ્રામ અથવા ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસ.સી. ૩ મિ.લિ. અથવા એમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ ૫ ડબલ્યુ.જી. ૫ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
15
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Jul 19, 06:00 PM
વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગની મહત્વની આગાહી
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે રાજ્યમાં હજુ સારા વરસાદ માટે રાહ જોવી પડશે. દક્ષિણ ગુજરાત,સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદી ઝાપટાની શક્યતા પણ અમદાવાદમાં હજુ આગામી 3 દિવસ સુધી વરસાદ...
મોનસુન સમાચાર  |  સંદેશ ન્યૂઝ પેપર
19
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Jul 19, 04:00 PM
સ્વસ્થ ગલગોટાનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ: શ્રી દીપક રાજ્ય: કર્ણાટક સલાહ : પંપ દીઠ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષણતત્વોનો છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
269
0
વધુ જુઓ