Looking for our company website?  
ગુલાબ અને અન્ય ફૂલ-છોડમાં મોલોનું નુકસાન
મોલો કૂમળા પાન, વિકસતી કળી, ફૂલ, નાની ડાળીઓ ઉપર રહી રસ ચૂસે છે. મોલોના શરીરમાંથી નીકળતા મધ જેવા ચીકણા દ્રવ્યને કારણે છોડ ઉપર કાળી ફૂગનો વિકાસ થાય છે. પ્રકાસંશ્લેશણની...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
14
0
કપાસમાં ઈયરનો ઉપદ્રવ
ખેડૂત નામ: શ્રી સત્યનારાયણ રાજ્ય: તેલંગાણા ઉપાય : કપાસના પાકમાં ઈયર નું નિયંત્રણ કરવા માટે લાર્વીન (થાયોડિકાર્બ 75% ડબલ્યુપી) @ 30 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
56
0
શિતકે મશરૂમની લાકડા પર ખેતી
આ મશરૂમને ચીની મશરૂમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. લાકડામાં છિદ્રો કરી તેમાં મશરૂમના બીજ નાખવામાં આવે છે. લાકડાને ભેજવાળા વાતાવરણમાં રાખવામાં આવે છે, અને 16 થી 18 મહિના...
આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિ  |  નોલ ફાર્મ
260
0
નારિયેળમાં સફેદ ઘૈણનું નુકસાન
સફેદ ઘૈણ જમીનમાં રહી નારિયેળના કૂમળા મૂળ તંતુને ખાય છે. પોષક તત્વોના વહનમાં વિક્ષેપ પડવાથી નારિયેળના વિકાસ ઉપર વિપરિત અસર પડે છે. તાજા રોપેલ પાકમાં સફેદ ઘૈણના ઉપદ્રવને...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
41
0
રીંગણમાં પાન ખાનાર ઇયળનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી કાસીમ વલી રાજ્ય: તેલંગાણા ઉપાય: પાન ખાનાર ઈયરના નિયંત્રણ માટે એમામેક્ટિન બેન્ઝોએટ 5 એસજી @ 10 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
92
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Oct 19, 12:00 PM
સફળ પશુપાલનમાં સારી ઓલાદના પશુની પસંદગી
આજના સમયમાં ફરી આપણા દેશી ઓલાદના પશુઓ દ્વારા પશુપાલન કરવાનો સમય આવી ગયો છે. દેશી ઓલાદના પશુઓ વિશેષ રોગપ્રતિકારક શક્તિ ધરાવે છે, માટે આપણે આપણી દેશી ઓલાદની ગાયો ગીર...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
167
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Oct 19, 10:00 AM
ઉત્પાદન ને જીવાત અને રોગોથી બચાવવા માટે તમે તેને સંગ્રહ રૂમમાં લઈ જતા પહેલા તેને સાફ કરીને ગ્રેડિંગ કરો છો?
જો હા, તો ઉપર આપેલા પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લીક કરો.
હા કે ના  |  AgroStar Poll
132
0
ડાંગરની પાકતી અવસ્થાએ ઉંદરના નુકસાનથી બચાવો
ડાંગરની પાકતી અવસ્થાએ ઉંદર કંટીમાં ભરાયેલ દાણાને નુકસાન કરે છે. તૈયાર થયેલ કંટી કાપી લઇ પોતાના દરમાં ખાવા માટે લઇ જતા હોય છે. જો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો ઉંદરની ઝેરી પ્રલોભિકા...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
91
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Oct 19, 04:00 PM
નીંદણ મુકત અને તંદુરસ્ત એરંડાનું ખેતર
ખેડૂત નામ - શ્રી કિરણકુમાર દવે રાજ્ય- ગુજરાત સલાહ - એકર દીઠ 50 કિલો યુરિયા જમીનમાં આપવું જોઈએ.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
176
1
રક્ષણાત્મક ખેતીમાં શેડ હાઉસનું મહત્વ:
શેડ હાઉસ એ જાળો અથવા અન્ય વણાયેલી સામગ્રીથી બનેલી એક રચના છે જેમાં ખુલી જગ્યાએથી જરૂરી સૂર્યપ્રકાશ, ભેજ અને હવા પ્રવેશ કરે છે. આ છોડના વિકાસ માટે આદર્શ વાતાવરણ બનાવવામાં...
સલાહકાર લેખ  |  https://readandlearn1111.blogspot.com/2017/06/blog-post_16.html
88
0
રીંગણની ફળ કોરી ખાનાર માટેના ટ્રેપ
ઉપદ્રવની શરુઆતે એકરે 10 ની સંખ્યામાં ફેરોમોન ટ્રેપ ગોઠવો અને દર મહિને તેમાં રહેલ લ્યુર બદલો. ફેરોમોન ટ્રેપ છોડની ઉપર અડધો ફૂટ ઉપર રહે તે પ્રમાણે ગોઠવવા. અઠવાડિયે બે...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
169
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Oct 19, 06:30 PM
પશુઓ માટે ઘરે કેલ્શિયમ બનાવવાની રીત
પશુઓ માટે ઘરે કેલ્શિયમ બનાવવાની આ પદ્ધતિ ખૂબ જ સરળ છે. આ માટે પ્રથમ 5 કિલો ચૂનાની જરૂર પડશે. બજારમાં તેની કિંમત સામાન્ય રીતે આશરે 40-50 રૂપિયાની આસપાસ હશે. ખરીદી સમયે,...
પશુપાલન  |  કૃષિ જાગરણ
320
0
દાડમના પાકમાં વધુ ફૂલો લાવવા માટે યોગ્ય પોષક વ્યવસ્થાપન
ખેડુતનું નામ - શ્રી ઘનશ્યામ ગાયકવાડ રાજ્ય- મહારાષ્ટ્ર સલાહ -પ્રતિ એકર 12: 61: 0 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું જોઈએ અને એમિનો એસિડ 15 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
239
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Oct 19, 12:00 PM
પશુધન સ્વાસ્થ્ય
ચારા પાકમાં યુરિયા ખાતર નાખ્યા પછી ૧૫ થી ૨૦ દિવસ પછી જ કાપણી કરવી. પશુને પ્રદુષણની ઝેરી અસર માલુમ પડે તો તુરંત જ નજીકના પશુ દવાખાનામાં પશુ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
141
0
કપાસમાં ગુલાબી ઇયળ દેખાતી હોય તો શું કરશો?
ગુલાબી ઇયળના 10 ફેરોમોન ટ્રેપ પ્રતિ એકરે ગોઠવો. ટ્રેપમાં સતત ફૂદા પકડાતા હોય તો સત્વરે પ્રોફેનોફોસ 50 ઇસી @ 10 મિલી પ્રતિ 10 લી. પાણી પ્રમાણે છાંટો અને ત્યાર પછી 10...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
147
8
ફળનો રસ ચુસનાર પતંગિયાનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન
મોસંબી, નારંગી, દાડમ અને દ્રાક્ષના ફળનો રસ શોષી લેતા નુકશાનકારક પતંગિયા વ્યાપકપણે જોવા મળે છે. દર વર્ષે ઓગસ્ટથી નવેમ્બર સુધી આ પતંગિયા પુખ્ત તબક્કામાં જોવા મળે છે....
જૈવિક ખેતી  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
46
0
થ્રિપ્સ જેવી ચુસીયા જીવાતના સંક્રમણથી કેપ્સિકમ મરચાનો મંદ વિકાસ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. શાંતેશા વનાહલ્લી રાજ્ય: કર્ણાટક ઉપાય : સ્પિનોસેડ 45% એસસી @ 7 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
127
0
ડાંગરના કંટીના ચૂસિયા વિષે વધુ જાણો
આ જીવાતના શરીરમાંથી ખાસ પ્રકારની અણગમતી વાસ આવતી હોવાથી “ગંધી બગ” તરીકે ઓળખાય છે. તેના બચ્‍ચાં તથા પુખ્‍ત કીટક કંટીમાં દૂધે ભરાયેલા દાણામાંથી રસ ચૂસે છે. પરિણામે આવા...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
86
0
આદુમાં ફૂગનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી રામદાસ કુબેર રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68% ડબલ્યુપી @ 30 ગ્રામ + કાંસુગામાયસિન 3% એસએલ @ 25 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
302
6
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Oct 19, 12:00 PM
પશુના પગની ખરી નું રાખો ધ્યાન
ઘરે બંધાતા ગાય-ભેસમાં પગની ખરી નિયમિત રીતે કાપવાની ટેવ રાખવી જોઈએ. ખરી વધી જવાથી પશુને ચાલવામાં તકલીફ થાય છે, પશુ લંગડાતું ચાલે છે અને તેને દુખાવો પણ થાય છે.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
238
0
વધુ જુઓ