AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jun 19, 06:00 PM
બીજામૃતની તૈયારી
બીજામૃત એ છોડ, રોપાઓ અથવા રોપણી માટેની સારવાર છે. બીજામૃત દ્વારા બીજનો ઉગાવો સારો મળે છે અને છોડમાં રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે. બીજામૃત થી જમીનજન્ય ફૂગ સામે રક્ષણ...
જૈવિક ખેતી  |  શ્રી. સુભાષ પાલેકર ના લેખમાંથી
168
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jun 19, 06:00 AM
ચોળી અને મગમાં શીંગ કોરી ખાનાર ઇયળનું નિયંત્રણ
એમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ ૫ ડબલ્યુજી ૫ ગ્રામ અથવા ફ્લુબેન્ડીએમાઇડ ૪૮૦ એસસી ૪ મિ.લિ. અથવા ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસસી ૩ મિ.લિ. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણી પ્રમાણે જીવાતની શરુઆત...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
75
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jun 19, 10:00 AM
કુંવારપાઠાંની ખેતી અને સૌંદર્યવર્ધક(પ્રસાધન) તરીકે તેનું મહત્વ
કુંવારપાઠું એ ઔષધીય છોડ છે બાહ્યરૂપે તેનો ઉપયોગ વાઢિયા, બળતરા વગેરે ચામડીની વિવિધ સમસ્યાઓનો ઉપચાર કરવા માટે કરવામાં આવે છે. વળી પ્રાથમિક અને ગૌણ બળતરા તેમજ સનબર્નથી...
સલાહકાર લેખ  |  www.phytojournal.com
419
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Jun 19, 06:00 AM
દિવસમાં ક્યાં સમયે દવાનો છંટકાવ કરશો?
ગરમીના દિવસોમાં સવારના ૦૭ થી ૧૧ અને સાંજે ૦૪ થી ૦૭ સમય દરમ્યાન દવા છંટકાવ કરવાથી સારા પરિણામ મળે છે.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
421
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Jun 19, 10:00 AM
સોલાર પ્રકાશ પિંજર – સંકલિત કીટ વ્યવસ્થાપન
સંકલિત કીટ વ્યવસ્થાપન (આઇપીએમ), કે જે કીટ નિયંત્રણની આર્થિક પદ્ધતિઓ નું સંકલન કરવાનો અભિગમ છે, તેને સંકલિત કીટ નિયમન (આઇપીસી) તરીકે પણ ઓળખાય છે. તેમાં, જીવાતનું નિયંત્રણ...
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
582
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 May 19, 10:00 AM
યાંત્રિક પદ્ધતિથી નિંદામણ નિયંત્રણ
નીંદણ નિયંત્રણ સાથે આંતર ખેડ કરતુ ફિંગર વીડર ફાયદા • જમીનના ધોવાણ અટકાવવા મદદરૂપ. • નાઇટ્રોજનનું ધોવાણ ઘટાડે છે. • પર્યાવરણમાં જૈવવિવિધતા પ્રોત્સાહન. • ખેતરમાં વધારાની...
આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિ  |  કે યુ એલ ટી અનક્ર્રાટ મેનેજમેન્ટ
421
40
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 May 19, 06:00 AM
ઉનાળુ પાકમાં આંતરખેડ કામગીરી.
ઉનાળામાં મગ, અડદ, સૂરજમૂખી અને મગફળી માટે જરૂરીયાત મુજબ નીંદણ અને પિયત વ્યવસ્થાપન કરવું. શેરડી માટે પૂરતું પિયત અને ખાતર આપવું.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
55
12
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Apr 19, 06:00 AM
રજકામાં પાન ખાનાર ઇયળો
રહી જતા રાસાયણિક દવાઓના અવશેષો ટાળવા, ફૂગ આધારિત જૈવિક દવા બુવેરિયા બેઝીઆના ૪૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લી પાણી પ્રમાણે આ દવા છાંટો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
63
15
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Apr 19, 06:00 AM
નારિયેળમાં પાનકથીરી
ફેનપાયરોક્ષીમેટ ૫ ઇસી ૧૦ મિ.લિ. અને તેટલા જ જથ્થામાં પાણી લઈ પ્લાસ્ટિકની કોથળીમા નાખી મૂળ દ્વારા માવજત આપવી. આ માવજત બે થી ત્રણ મહિનાના સમયગાળે આપતી રહેવી.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
84
13
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Apr 19, 06:00 AM
ક્રાયસોપર્લા ઇયળને ઓળખો
આ ફાયદાકારક પરભક્ષી કિટક છે જે પોચા શરીરવાળી જીવાતો જેવી કે મોલો, સફેદમાખી, તડતડિયા અને નાની ઇયળોનું ભક્ષણ કરે છે. મિત્રકિટક છે
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
102
14
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Apr 19, 10:00 AM
પોલી હાઉસ ખેતી
તાપમાન, ભેજ, ખાતર જેવા પરિબળોને સ્વયંસંચાલિત રચના દ્વારા નિયંત્રિત કરી અનુકુળ પર્યાવરણમાં પાકને ઉગાડવાની પદ્ધતિને પોલીહાઉસ ખેતી કહેવામાં આવે છે. પોલીહાઉસ કરતા ખેડૂતો...
આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિ  |  યુનિવિઝન મીડિયા
675
141
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Apr 19, 10:00 AM
પોલીહાઉસ દ્વારા ઉત્પાદનમાં વધારો!
પોલીહાઉસ અથવા ગ્રીનહાઉસ એ પોલિથીન શીટ્સનું માળખું છે જે સામાન્ય રીતે અર્ધ ગોળાકાર અથવા ચોરસ હોય છે. તે શાકભાજી, ફૂલછોડ અને સુશોભન પાકોને ઉગાડવા માટે આગ્રહણીય છે. પોલીહાઉસ...
સલાહકાર લેખ  |  કૃષિ જાગરણ
262
16
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Apr 19, 10:00 AM
સુરક્ષિત ખેતી
પોલીહાઉસ એટલે શું? પોલીહાઉસ અથવા ગ્રીનહાઉસએ કાચ અથવા પોલીથીન જેવા અર્ધપારદર્શક સામગ્રીમાંથી બનાવેલ ઘર અથવા માળખું છે કે જ્યાં નિયંત્રિત હવામાનની પરિસ્થિતિમાં છોડની...
સલાહકાર લેખ  |  કૃષિ જાગરણ
474
38
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Apr 19, 10:00 AM
કઠોળમાં શિંગ કોરી ખાનાર ઇયળનું સંકલિત કીટવ્યવસ્થાપન
સંકલિત વ્યવસ્થાપન:  પ્રારંભિક તબક્કે લીંમડાના બીજના ગરનો અર્ક 500 ગ્રામ (5%) , પ્રતિ 10 લિટર પાણીમાં અથવા લીંમડાનું તેલ @ 50 મિલિ અથવા લીંમડાનું તૈયાર દ્રાવણ @ 10...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
180
16
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Apr 19, 06:00 AM
આ વાણિયા વિષે જાણો?
આ વાણિયા વિષે જાણો? આ કિટક પાકમાં નુકસાન કરતા બીટલ્સ, ઉડતા ફૂદા-પતંગિયા, ફળમાખીના પુખ્ત વિગેરેને ખાઇ જઇ તેમનું કુદરતીરીતે નિયંત્રણ કરે છે.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
171
12
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Mar 19, 10:00 AM
પાક પર્યાવરણની જાળવણી માટે પર્યાવરણને અનુકુળ જીવાત નિયંત્રણ
આડેધડ અને બિનજરુરી જંતુનાશકોના છંટકાવથી જીવાતના કુદરતી દુશ્મન કિટક ઉપર અવળી અસર પડે છે. સાથે સાથે પાક ઉત્પાદનમાં દવાનો અવશેષો રહી જવા પામે છે. પર્યાવરણ ઉપર પણ માઠી...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
315
32
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Mar 19, 10:00 AM
ચાલો, જાણિએ કેટલીક જૈવિક દવાઓ વિષે
મોટેભાગે ખેડૂતો રોગ-જીવાતના નિયંત્રણ માટે રાસાયણિક દવાઓ ઉપર આધાર રાખે છે. કેટલીકવાર, જરુર ન હોય અને જીવાતની માત્રા ક્ષ્મ્યમાત્રા કરતા ઓછી હોય તો પણ દવાઓનો છંટકાવ કરવાનો...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
633
91
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Mar 19, 06:00 AM
કરોળિયા
પાકમાં રહેતા વિવિધ જાતિના કરોળિયા મોલો, થ્રિપ્સ, તડતડિયા, સફેદમાખી જેવા ચૂસિયા જીવાત અને નાની-મોટી ઇયળોને ખાઇ જઇ જૈવિક નિયંત્રણ કરતા હોય છે, તેમને સાચવો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
347
26
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Mar 19, 06:00 AM
આ કીટક વિષે જાણો
આ ટોરટોઇશ બીટલ છે જે કેટલીકવાર ટામેટા, રીંગણ, શક્કરિયા જેવા પાકમાં નુકસાન કરી શકે છે. વધુ હોય તો જ દવાનો ઉપયોગ કરવો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
275
25
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Mar 19, 06:00 AM
ઉનાળુ ચોળીમાં થ્રીપ્સ દેખાતી હોય તો આ દવા છાંટો
એસીફેટ ૭૫ એસપી ૧૫ ગ્રામ અથવા ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ઈસી ૨૦ મિ.લિ. અથવા ફીપ્રોનીલ ૫ એસસી ૧૦ મિ.લિ. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરવો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
216
15
વધુ જુઓ