Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Mar 19, 04:00 PM
કોળા ના ભમરાના કારણે થતું નુકશાન
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. કૈલાશ રાજ્ય: મધ્ય પ્રદેશ Tip: મિથાઇલ ડિમેટોન 25 ઇસી @ 120 મિલી પ્રતિ એકર છંટકાવ કરો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
288
66
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Mar 18, 10:00 AM
વેલાવાળી શાકભાજીના પાકની ખેતી માટે માંડવા પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરો
જો વેલાવાળી શાકભાજીના વેલને વ્યવસ્થિત પધ્ધતિથી વાળવામાં આવે અને આધાર આપવામાં આવે તો પાકની વૃદ્ધિ સારી થાય છે અને ઉપજની ગુણવત્તા સારી થાય છે. વેલને વાળવાની...
સલાહકાર લેખ  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
324
103
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Dec 17, 04:00 PM
સારી રીતે વ્યવસ્થાપન કરેલ દુધીનું ખેતર
ખેડૂત - શ્રી વિશાલ પાટિલ જિલ્લો - સાતારા રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર વિશિષ્ટતા-નીંદણમુક્ત સ્વસ્થ દૂધીનું ખેતર
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
813
36
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Oct 17, 04:00 PM
પંડાલમાં દુધી
સ્થાન: જાલના વિશેષતા: એકસરખા બોટલ આકારના ફળ 1 - ઝડપી ઉગતો વેલો 2 - જાતિ: મેહિકો-વરદ
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
531
122