Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Oct 19, 12:00 PM
પશુધન સ્વાસ્થ્ય
ઉપાય૨:પશુને પીવાના સ્વચ્છ પાણીની વ્યવસ્થા રાખવી જોઈએ. પ્રદૂશિત પાણીથી પશુને દુર રાખવું. પ્લાસ્ટિકની થેલીઓમાં કચરો ગાંઠવાળીને ન નાખવો. પ્લાસ્ટિકની થેલીઓનો ઉપયોગ જ ટાળવો.
પશુપાલન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
35
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Oct 19, 12:00 PM
પશુધન સ્વાસ્થ્ય
ઉપાય૧: જંતુનાશક દવા છાંટેલા શાકભાજી-ચારા નિરવા ના જોઈએ અથવા બરાબર ચોખ્ખા પાણીથી સાફ કરીને આપવા જોઈએ. પશુપાલકે પશુને ઔદ્યોગીક પ્રદૂષણવાળા વિસ્તારમાં ચરવા માટે જવા દેવા...
પશુપાલન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
4
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Oct 19, 06:30 PM
જાણો, પશુના વિયાણ પહેલાના સંકેત
પશુઓમાં વિયાણ ના સંકેતો પશુપાલક માટે જરૂરી છે કે તેઓ પશુઓના વર્તનને સમજે, જેથી તેઓ સરળતાથી તેમની સમસ્યાઓ જાણી અને નિદાન કરી શકે. બધા પશુ સામાન્ય સ્થિતિમાં ન હોય તો...
પશુપાલન  |  કિસાન સમાધાન
255
8
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Oct 19, 12:00 PM
પશુ ને પ્રદુષિત ખોરાક થી રાખો દૂર
ઘણી વખત મજબુરીથી પ્રદુષિત ઘાસચારો અને અખાધ્ય ખોરાક ખાવડાવવો પડતો હોય છે. ખેતરોમાં જંતુનાશક રસાયણોનો ઉપયોગ પણ વધારે પ્રમાણમાં થઈ રહ્યો છે. જે સીધી કે આડકતરી રીતે પશુના...
પશુપાલન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
213
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Oct 19, 12:00 PM
ઉથલા મારવાની સમસ્યા
એક કરતા વધુ વિયાણવાળી ગાય-ભેસમાં ઉથલા મારવાની સમસ્યા વધારે જોવા મળે છે. પશુપાલકે આ વિષય પર વિશેષ ધ્યાન આપવાની જરૂરીયાત રહે છે. પશુ ચિકિત્સકનો સત્વરે સંપર્ક કરવો જોઈએ.
પશુપાલન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
192
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Oct 19, 12:00 PM
ઉથલા મારવાની સમસ્યા
પશુઓમાં ખાસ કરીને ગાય-ભેસ વર્ગના પ્રાણીઓમાં વંધ્યત્વ ની સાથે સાથે ઉથલા મારવાની સમસ્યા (ગર્ભ ના રહેવો) હજી પણ વણઉકેલી છે અને વધતી જતી જોવા મળે છે. આ સમસ્યા પ્રત્યક્ષ...
પશુપાલન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
392
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Oct 19, 06:30 PM
પશુધન કેલેન્ડર: ઓક્ટોબરમાં ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો
• પશુને ખરવા-મોવાસા રોગ થાય ત્યારે તેવા કિસ્સામાં, પશુ ના અસરગ્રસ્ત ભાગને પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ ના 1 ટકા મિશ્રણથી સારવાર કરો. • ખરવા-મોવાસા, ગળસુંઢો,ગાંઠિયો તાવ (બ્લૅક...
પશુપાલન  |  NDDB
176
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Oct 19, 12:00 PM
પશુને યોગ્ય સમયે આપો ખરવા મોવાસા ની રસી
આ વાઈરસજન્ય રોગથી માદા પશુના દૂધ ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થાય છે, જે આજીવન રહે છે. પશુ લંગડાતું ચાલે છે. રસીકરણ વર્ષમાં બે વાર કરવાનું હોય છે. હાલમાં સરકારશ્રી દ્વારા આ રોગ...
પશુપાલન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
237
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Oct 19, 12:00 PM
રાખો પશુધન ને સ્વસ્થ
ખેતીની સાથે પશુપાલન વ્યવસાય કરીને આર્થિક નફો મેળવી શકાય છે. આપણા પશુઓ માટે જરૂરી ઘાસચારો આપણી ખેતીમાંથી જ આપણને મળી રહે છે. આમ, ખર્ચાળ ખેતી કરતા પશુપાલન નફાકારક તો...
પશુપાલન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
381
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Oct 19, 12:00 PM
ખેતીની સાથે અપનાવો પશુપાલન
ખેતીની સાથે પશુપાલન વ્યવસાય કરીને આર્થિક નફો મેળવી શકાય છે. આપણા પશુઓ માટે જરૂરી ઘાસચારો આપણી ખેતીમાંથી જ આપણને મળી રહે છે. આમ, ખર્ચાળ ખેતી કરતા પશુપાલન નફાકારક તો...
પશુપાલન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
470
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Sep 19, 06:30 PM
વાછરડાં /વાછરડી ના શીંગ ડામવાનો યોગ્ય સમય અને તેના લાભ
પશુ શીંગ દ્વારા રક્ષણ અને બચાવ કરતા હોય છે. શિંગડા દ્વારા પણ પશુઓની જાત ઓળખી શકાય છે, પરંતુ શિંગડાવાળા પશુઓને નિયંત્રણ કરવું અને તેમની સાથે કામ કરવું મુશ્કેલ હોય છે....
પશુપાલન  |  Hpagrisnet.gov.in
239
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Sep 19, 06:30 PM
પૌષ્ટિકતા વધારવા માટે પરાળ/ભુસા ની યુરિયા પ્રક્રિયા
પરિચય: ભુસા ની યુરિયા પ્રક્રિયા કરવાથી તેની પૌષ્ટિકતા વધે છે, અને પ્રોટીન ની માત્રા ભુસા માં લગભગ 9% થી જાય છે. પશુને યુરિયા પ્રક્રિયા વાળો ખોરાક નિયમિત આપવાથી અન્ય...
પશુપાલન  |  કૃષિ વિભાગ, સહકાર અને ખેડૂત કલ્યાણ, ભારત સરકાર
368
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Sep 19, 06:30 PM
પૂરની સ્થિતિ માં પશુઓની સંભાળ
પૂરથી મનુષ્ય અને પશુધન માટે ગંભીર આરોગ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. આ પરીસ્થિતીમાં ખતરનાક જંતુઓ સાપ વગેરેનો પશું ઉપર હુમલો થવાની શક્યતા રહે છે, સાથે જ જો લાંબા સમય સુધી પૂરતું...
પશુપાલન  |  પશુ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આ.કૃ.યુ.
225
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Sep 19, 06:30 PM
બ્રુસેલોસિસ : પશુનો ચેપી ગર્ભપાત
બ્રુસેલોસિસ જીવાણું જન્ય રોગમાં ગાય અને ભેંસ માં ગર્ભાવસ્થા ના અંતિમ ત્રણ મહિનામાં ગર્ભપાત થઇ જાય છે.આ રોગ પશુઓથી મનુષ્યમાં આવી શકે છે. મનુષ્યમાં તેની અસરથી ઉત્તર...
પશુપાલન  |  Hpagrisnet.gov.in
220
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Sep 19, 06:30 PM
પશુપાલક કેલેન્ડર: સપ્ટેમ્બરમાં ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો
સારા ચોમાસા પછી પશુઓના શેડમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યાને કારણે રોગો થવાની પ્રબળ સંભાવના છે, તેથી વરસાદી પાણીનું યોગ્ય સંચાલન કરો. જો શક્ય હોય તો પશુઓને સૂકી અને ઊંચી જગ્યાએ...
પશુપાલન  |  NDDB
770
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Aug 19, 06:00 AM
વરસાદની મોસમમાં પશુઓની સંભાળ
પશુના બાવલાને નિયમિત સમય પર તપાસ કરતા રહો અને દૂધ નીકાળ્યા બાદ બાવલાને ચેપથી બચાવવા માટે એન્ટિસેપ્ટિકથી ધોઈ નાખવું.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
46
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 Aug 19, 06:30 PM
પશુઓમાં જોવા મળતા સામાન્ય રોગ અને તેનો પ્રાથમીક ઘરગથ્થુ ઉપચાર
પશુસંવર્ધન અને પશુઆહારનું જેટલું મહત્વ છે તેટલું જ મહત્વ પશુ સ્વાસ્થ્યનું છે. પશુપાલક રોગ અને નિદાન અંગે થોડું જ્ઞાન ધરાવતા હશે તો તે જરૂરી પ્રાથમીક સારવાર જાતે કરી...
પશુપાલન  |  લાઈવસ્ટોક પ્રોડકશન મેનેજમેન્ટ વિભાગ: જૂનાગઢ
607
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Aug 19, 06:30 PM
પશુમાં મુખ્ય અને ગૌણ ખનિજ તત્વોનું મહત્વ
દુધારુ પશુઓને સામાન્ય શારીરિક સંરક્ષણ, વિકાસ અને પ્રજનન હેતુ આહારમાં ઘણા બધા ખનિજ તત્વોની જરૂરિયાત હોય છે. જે ખનિજ તત્ત્વની વધુ માત્રામાં જરૂર હોય છે, તેને મુખ્ય ખનિજ...
પશુપાલન  |  NDDB
291
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Aug 19, 06:00 AM
વરસાદની મોસમમાં પશુઓની સંભાળ
વરસાદ ની સીઝનમાં પશુને રોજ નવડાવો જેથી તેમના શરીર પરનું છાણ અથવા અન્ય ગંદી વસ્તુ ન લાગેલી રહે. જેથી પશુમાં ચેપનું જોખમ ઓછું થાય છે.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
39
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Aug 19, 06:30 PM
પશુ ને ગાંઠિયો તાવના લક્ષણ અને તેની સારવાર
આ રોગ જીવાણું દ્વારા ફેલાય છે જે ગાય અને ભેંસ બંનેને થઇ શકે છે. આ રોગમાં પશુને પાછલા પગ પર સોજો આવે, સખત તાવ આવે, પશુ ચાલી ના શકે(લંગડાય), થાપાના ભાગે ખરાબ વાસવાળુ...
પશુપાલન  |  hpagrisnet.gov.in
241
0
વધુ જુઓ